Çanakkale Savaşı’nda Çekilen Zorluklar – Yaşanan Güçlükler


Çanakkale Savaşı’nda Çekilen Zorluklar – Yaşanan Güçlükler: Çanakkale savaşlarında bilhassa Arıburnu muharebelerinin yaşandığı bölgedeki arazinin olumsuz ve çetin şartları nedeniyle savaşlar, hem komuta kademesi hemde askerlerimiz için oldukça zorlu geçmiştir. Savaşın tüm hızıyla sürdüğü ve kanlı mücadelelerin verildiği bu günlere ilişkin yaşananlar hakkında Mustafa Kemal şöyle diyor:

“… Fakat bu taktik vaziyetinden daha mühim olan bir faktör vardır ki o da herkesin ölmek ve öldürmek için düşmana taarruz etmesiydi. Bu öyle sıradan bir taarruz değil, adeta herkesin muvaffak olmak veya ölmek kararıyla harekete susamış olduğu bir taarruzdur. Hatta ben, cephede kumandanlara sözlü olarak verdiğim emirlerime şu ifadeleri ilave etmişimdir. Size ben taarruz etmeyi emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir.

Mustafa Kemal, 8-9 Ağustos 1915 gecesine kadar 19. Tümen Komutanı olarak Arıburnu Kuvvetleri'ni komuta etmiştir. Bu süre zarfı içerisinde onun ortaya koyduğu üstün taktik uygulamalar, kendisinin üstlerince hak ettiği onayı görmese de bu savaşlar esnasında gelinen nihai nokta, Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu bu taktiksel ön görülerinde ne kadar da h

aklı olduğunu bir kez daha tüm gerçekliği ile ortaya çıkarmıştır.

Hatta, kendi sorumluluk sahasında bulunan Arıburnu cephesinin tüm noktalarıyla büyük bir titizlik ve askeri disiplin anlayışı içerisinde ilgilenmekle kalmayıp kendi sorumluluk sahası dışında kalan fakat kedisinin önemli gördüğü mevzi ve cephelerden gelen haberleri de yakıdan takip ederek savaşın gidişatını değerlendirmiş, bu değerlendirmelerini ve konu ile ilgili tavsiyelerini diğer karargâh merkezlerine bildirerek savaşların tamamı ile yakından ilgilenerek bu cephede büyük hizmetlere imza atmıştır.
İşte Çanakkale kara muharebeleri (savaşları) böylesine zor ve çetin şartlar altında kazanılmıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 29432 defa okunmuştur.