Milli Egemenliğin Devlete ve Topluma Sağladığı Faydalar


Milli Egemenliğin Devlete ve Topluma Sağladığı Faydalar: Milli Egemenliğin Devlet ve Toplum Hayatındaki Önemi Yetkiyi elinde bulunduran, hür ve hâkim bir millet gelişmeye açıktır, gelecek için ümitleri vardır, çünkü çaba gösterebilecek bir gücü ve buna dayalı bir söz hakkı mevcuttur. Bir milletin egemenliği elinde bulundurması, tüm bunları gerçekleştirebilmesine olanak sağlar, yönetimde sözü geçen yani demokratik bir düzen anlayışı dâhilinde kendi kendini yöneten bir halk da en iyi bir şekilde temsil edildiği içindir ki ilerlemeye açık hale gelir.

Bunun tersini yani hakimiyeti tek bir kişinin veya bir zümrenin elinde bulundurduğunu düşündüğümüzde egemenlik tam manasıyla sonsuz ve sorumsuz bir özgürlük anlamına gelebilir ki bu tip anlayışların egemen olduğu monarşik ve olişarşik yönetimlerde devlet ve millet başta bulunan kişi veya zümrece o kişi veya zümrenin istekleri doğrultusunda keyfi bir anlayışla yönetilebilir bu durum ise ülkeyi insan hakları ve hak ve hukuk tanımaz bir ortama sürükleyebilir bu da halkın devlet ve ülke otoritesine olan güveninin sarsılmasına akabinde de ülke içinde sosyal barış ortamının bozulması gibi durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte bu yüzdendir ki ülke yönetimde söz sahibi olma

k bir tarafa her şeyi kabul etmeye mecbur edilen bir halkın monarşi ile yönetilen bir rejimden sonra demokratik bir düzenin hakim olduğu adına cumhuriyet denilen böylesine bir şeref ile ödüllendirilmesi Mustafa Kemal’in önderliğinde gerçekleştirilmiştir.

Bu sebepledir ki Mustafa Kemal bir konuşmasında “Huzurlu toplum, güvenli toplum, insan kişiliğine saygılı toplum tam ulusal egemenlikle sağlanır. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması, ancak ve ancak tam ve kesin anlamı ile ulusal egemenliğin sağlanması ile devamlılık kazanır. Bundan dolayı, hürriyetin de eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir.” sözleri ile milli egemenlik kavramının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İçerikli Kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

- Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir - Anlamı - Açıklaması
- Milli Egemenliğin Devlete ve Topluma Sağladığı Faydalar
- Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir - Kompozisyon


- Okuma Sayısı: Bu yazı 6994 defa okunmuştur.