23 Nisan'ın Anlam ve Önemi ile İlgili Müdür Konuşması


23 Nisan'ın Anlam ve Önemi ile İlgili Müdür Konuşması: Değerli öğretmenlerim; Sevgili öğrenciler ve kıymetli Velilerimiz, TBMM’nin …… kuruluş yıldönümünde, yeni bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir araya gelmenin kıvancı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tarih boyunca özgürlüğe timsal olmuş bir milletin evlatlarıyız. I. Cihan Harbinden sonra ülkemiz topraklarının istilacı emperyalist güçler tarafından işgal edilmesi üzerine büyük bir bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Zira başta bulunan mutlak hâkimiyet sahibi padişahın işgaller karşısında sessiz ve etkisiz kalması Mustafa Kemal ve diğer birçok yurtsever asker ve aydını harekete geçirmiş böylece Milli Mücadele ateşi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsuna çıkışı ile başlamıştır.

Bununla birlikte öncelikle ulusal birliğimizin temellerini atmak ve bunu güçlendirmek için sırasıyla Erzurum ve Sivas Kongreleri yapılmış ve nihayetinde gelinen süreç içerisinde memleketin saltanat yönetiminin iradesi ile kurtulamayacağı anlayan Atatürk, daha önce Amasya Genelgesi’nde dile getirdiği üzere milli egemenliği esas kılmak ve mücadeleyi bu doğrultuda şekillendirmek için 115 milletvekilinin katılımı ile 23 Nisan 1920de Ankara’da TBMM açılmıştır. Meclisin aç

ılışı ülkemiz açısından bir dönüm noktası olmuş bu tarihten itibaren ülkenin yönetimi ile ilgili kararlar açılan bu ilk meclis tarafından alınmış ve Ulusal Kurtuluş Savaş’ımız yine bu meclis tarafından yönetilerek başarıya ulaştırılmıştır. Bu gün ise 550 milletvekili ile ülkemizi yönetme görevini yöneten meclisimiz yine Türk milletinin kendi iradesi doğrultusunda seçtiği vekiller ile demokratik bir anlayış içinde ülkemizin geleceğine yön vermektedir. Bu durum milletimizin kendi kendini seçtiği temsilcileri vasıtası ile yönetmesi anlamına gelmektedir.

Atatürk medeni dünyanın kabul ettiği demokratik bir yaşama kavuştuğumuz ve TBMM’nin açıldığı 23 Nisan tarihini çocuklara armağan etmiştir. Bu nedenle Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kabul ettiğimiz bu gün aynı zamanda çocuk bayramı olarak da kutlanmaktadır. Diğer bir taftan 23 Nisan dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu günde çocuklar için değişik etkinlikler düzenlenir. Dünyanın değişik yerlerinden gelen çocuklar da Ankara’daki çocuk şenliğine katılarak Türk çocuklarının sevincine ortak olurlar.

Değerli çocuklar,

Atatürk, “ bugünün küçükleri yarının büyükleridir” diyerek sizlere vermemiz gereken önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Unutmayın ki bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve mertebelerde gelecekte kuşku yok ki sizler yer olacaksınız. Bugün burada sevincinizi ve coşkunuzu sizlerle paylaşan büyükleriniz; sizden araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerleri kazanmış insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler.

Sizler de bu istek, arzu ve gayrete sahip olmalısınız. Bu nedenlerle sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe en iyi bir şekilde hazırlanırsanız aydınlık yarınlar sizleri beklemektedir. Bizlere bugünleri hediye eden fedakâr insanları rahmetle anıyor, siz sevgili çocuklarımızın bayramını tekrar kutluyoruz.

Kaynak: En Kapsamlı Atatürk Sitesi Atatürk İnkılapları tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 38497 defa okunmuştur.