23 Nisan 1920’de Ne Oldu - Hangi Olay Gerçekleşti


23 Nisan 1920’de Ne Oldu - Hangi Olay Gerçekleşti: 16 Mart 1920’de İstanbul’un başta İngilizler olmak üzere İtilaf devletleri tarafından işgal edilmesi ile başlayan süreçte artık ulusal kuruluş mücadelesinin Anadolu içlerinden yürütülmesi gereği açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Mustafa Kemal İstanbul'da bulunan ve kendisinden bu mücadelede istifade edilebilmek kişilerin derhal Ankara'ya gelerek burada toplanması için çağrıda bulunmuştur. Bu arada İstanbul'un acıklı durumunu da yakından takip etmektedir. Mustafa Kemal İstanbul'un resmen işgalinden bir gün sonra 17 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak yeni idare şeklinin tespit ve tayini ve Osmanlı Mebusan Meclis’inden ayrı ve milli mücadele için bağımsız olarak çalışacak yeni bir kurucu meclis için milli mücadele taraftarlarının Ankara'ya gelmelerini temine çalışmıştır.

Bu amaçla ortaya konan çabalar netice vermiş ve nihayet Osmanlı'dan sonra kurulacak yeni Türk devletinin ilk meclisi 23 Nisan 1920'de saat 14.00 sularında merasimlerle ve yapılan dualarla açılmıştır. Kurulan bu ilk mecliste İstanbul'dan Osmanlı Mebusan Meclisi'nden gelen 90 civarındaki mebusa ek olarak, 125 devlet memuru, 53 asker, 53 din adamı ve çeşitli sayıda tüccar, çiftçi ve hukukçuların oluşan ekibiyle çalışmalarına başlamıştır. Bu arada Mustafa Kemal 24 Nisan 1920’de Meclis Başkanı seçilmiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 47847 defa okunmuştur.