İstiklal Marşı’nın Tarihçesi - İstiklal Marşı’nın Tarihi


İstiklal Marşı’nın Tarihçesi - İstiklal Marşı’nın Tarihi: Milli marşlar, ulusal duyguların kabardığı, millet hayatının başladığı XVIII. Yüzyılda belirlemeye başlamış ve XIX. Yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmaya başlamıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet devrelerinde birtakım milli marş yapma teşebbüsleri olduysa da, önemli bir gelişme kat edilememiştir. Türk milli marşı, Kurtuluş Savaşı’nın ruhaniyetini taşıyacak ve halkı coşturacak bir ezgiye duyulan ihtiyacın bir neticesi olarak husule gelmiştir. Bir milli marş, ait olduğu o milletin cesaretini yükseltmeyi, ülkenin istiklalini, bayrağını savunmayı ve bunların yanı sıra yurda duyulan sevgi ve bağlılığı simgeler.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasından sonra yeni ve milli bir Türk Devleti kurulmuştu. Ancak, uzun süren muharebe yıllarının halkımız üzerinde meydana getirdiği yorgunluk hali ile birlikte moral gücünü de tükenmiş durumdadır. İstiklal yolunda milleti yeni bir mücadeleye hazırlarken ona moral verecek güçleri de hazırlamak gerekliydi. İstiklal Marşı da bu anlamda bir moral gücü olarak düşünülmüştür.

Milli marş konusunu ilk defa Mustafa Kemal ele almış ve Milli Eğitim Bakanlığı 1921 yılı başlarında konuyla ilgili bir yarışma açmıştı. Yarışmada biri

nci olacak esere 500 lira ödül ön görülüyordu. Bu ödül nedeniyle Mehmet Akif, bu yarışmaya katılmak istemedi. Mehmet Akif’in yarışmaya katılmama gerekçesini, Milli Eğitim bakanı, Meclis kürsüsünde vekillere açıkladı. Bundan sonra, meclis’in kararı ile Mehmet Akif’e yarışma konusundaki hassasiyetiyle ilgili bir mektup yazılması kabul edildi. Bunun üzerine Mehmet Akif, o ünlü şiirini yazdı ve kahraman ordumuza armağan etti.

Düzenlenen yarışmaya 724 eser katılmış, olup bunlardan 7’si uygun bulunarak ayrılmıştı. TBMM’nin 12 Mart 1921 tarihinde yapğılan toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in (Tanrıöver) seslendirdiği manzumeler arasından Mehmet Akif Ersoy’un ‘İstiklal Marşı’ büyük beğeni toplamıştı. Nihayetinde milletvekillerinin ayakta alkışladıkları ve üç kez okunmasını talep ettikleri bu büyük beğeni toplayan şiir, Aziz milletlimizin İstiklal Marşı olarak genel bir kabul gördü. Bu marş için ortaya konan 500 liralık büyük ödül ise Mehmet Akif tarafından Sarıkamış’ta yatmakta olan yaralı gazilere armağan edilmiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 17307 defa okunmuştur.