Mondros Ateşkes Antlaşmasından 1919’a Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar


Mondros Ateşkes Antlaşmasından 1919’a Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar: Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan kısa bir zaman sonra bir yandan Türk orduları terhis edilirken, bir yandan da Osmanlı Devleti’nin ulaşım ve haberleşme araçları düşmanın denetimine giriyordu. Silahlarımıza, cephanelerimize ve her türlü savaş araç – gereçlerine el konuyordu. İtilaf Devletleri yaptıkları paylaşma planlarına göre Osmanlı topraklarını Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak işgal ediyorlardı. İlk işgal edilen Osmanlı toprağı Musul’dur. İngilizler 3 Kasım 1918’de Musul ve İskenderun’a girdiler. Daha sonra Urfa, Antep, Maraş, ve Adana’yı işgal ettiler. İngiltere, Paris Konferansı’nda alınan kararlara uyarak, işgal etmiş olduğu Urfa, Antep, Maraş, Adana ve Hatay’ı sonradan Fransızlara bırakmıştır. Ayrıca İngilizler Samsun, Merzifon, İstanbul, Çanakkale, İzmit ve Eskişkehir’e asker çıkararak buralarda denetimi sağlamayı amaçlamıştır. 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri de Boğazlar ve İstanbul’u abluka altına almışlardır.

- Fransızlar; İngilizlerin boşaltması üzerine; Hatay, Adana çevresi ile İngiltere’den aldığı Urfa, Antep ve Maraş’ı,
- İtalyanlar; Muğla, Antalya ve Konya’yı,
- Yunanistan; Paris

Barış Konferansı’nda alınan karar gereğince İzmir’i, işgal etmişlerdir.

Yapılan bu haksız işgaller karşısında, Osmanlı Hükümeti hiçbir önleyici tedbir almıyor, aksine Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerine uyarak İtilaf Devletleri’nin işgalleri karşısında etkisiz kalıyordu. İşbaşına gelen hükümetler İtilaf Devletleri’nin isteklerine uymadıkları için uzun süre iş başında kalamadılar.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 35, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 32658 defa okunmuştur.