Kurtuluş Savaşı’nda Türk Basını


Kurtuluş Savaşı’nda Türk Basını: Basın her anlamda insanları bilgilendiren hatta yeri geldiğinde yönlendiren bir iletişim organıdır. İnsanlar üzerinde etkisi son derece büyüktür ve iyiye kullanıldığında faydası oldukça fazladır. Mustafa Kemal Atatürk kitle iletişim araçlarına çok önem vermiştir ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk toplumunu bilgilendirmek ve harekete geçirmek için Türk basınından faydalanmıştır. Ancak ne yazık ki Kurtuluş Savaşı zamanında İstanbul basınının bir kısmı İtilaf devletlerini ve Damat Ferit hükümetini destekler bir şekilde yayın yapıyordu. Her şeye rağmen Anadolu basını yani İstanbul basınının ulusalcı olanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nı destekliyordu.

Kurtuluş savasını, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadeleyi ağır koşullara rağmen destekleyen, İstanbul’da yayın yapan gazeteler;

Tasviri efkar: 31 Mayıs 1909 tarihinde Şinasi tarafından çıkarılmıştır.

Vakit: 26 Ekim 1917 tarihinde Hakkı Tarık Us ve Asım Us tarafından çıkarılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nı tutkuyla desteklemiştir.

İkdam Gazetesi: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Hüseyin Cahit, Hüseyin Rahmi önemli yazarlarından

dır ve bu gazete 18941928 yılları arasında çıkarılmıştır.

İleri Gazetesi: Başyazarı Celal Nuri’dir ve 19181924 tarihleri arasında çıkarılmıştır. Milli Mücadeleyi ve Atatürk’ü desteklemiştir.

Yeni Gün Gazetesi: Başyazarı Yunus Nadi’dir ve gazete 2 Eylül 1918 tarihinde çıkarılmıştır daha sonra adını Cumhuriyet olarak değişmiştir. Kurtuluş Savasını destekleyen bir gazetedir.

Sebilürreşat: Başyazarı Mehmet Akif Ersoy’dur. 1908 yılında yayın hayatı başlamıştır ve İslam düşüncesiyle beraber kurtuluş savaşını desteklemiştir.

Akşam: Ulusal direnişi destekleyen gazetelerdendir ve kurucuları Ali Naci, Kazım Şinasi ve Necmettin Sadak’tır.

Milli Mücadeleyi destekleyen ve Anadolu’da yayın yapan gazeteler;

Açıksöz: Mehmet Akif Ersoy, İsmail Habib, İsmail hakkı Kuvayi Milliyeyi savunarak bu gazete de başyazarlık yapmıştır. Bu gazete Kastamonu’da 15 Haziran 1919 tarihinde çıkmıştır.

İradei Milliye: 14 eylül 1919 tarihinde gazi Mustafa kemal paşa tarafından çıkarılmıştır.

Hakimiyeti Milliye: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yarı resmi organıdır ve 10 Ocak 1920 tarihinde çıkmıştır.

İzmir’e Doğru: Mustafa Necati’nin başyazarlık yaptığı bu gazete Balıkesir’de yayımlanmıştır ve Milli Mücadeleyi desteklemiştir.

Albayrak: Doğu bölgesinde özellikle kongre döneminde etkili olmuştur.

Öğüt: Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen bir gazetedir.

Bir de Milli Mücadelenin karşısında olan gazeteler vardır bunlar da; Alemdar, Peyamı Sabah, İstanbul Gazetesi ve Ümit Dergisidir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 14883 defa okunmuştur.