Atatürk’ün Planlı Çalışması ve Planlı Oluşu


Atatürk’ün Planlı Çalışması ve Planlı Oluşu: Atatürk planlı çalışmayı çok seven bir devlet adamı ve liderdi. Bu nedenle daha okul hayatında iken öğretmenleri tarafından takdir edilmiştir ve arkadaşları tarafından örnek alınmıştır. Planlı ve disiplinli çalışması sonucunda okuduğu mekteplerden üstün başarılar olarak mezun olmuş ve ordu saflarına katılmıştır. Atatürk’ün planlı çalışması ve planlı oluşu Türk milletine de son derece kıymetli başarılar kazandırmıştır.

Atatürk son derece zeki, çalışkan, ileri görüşlü, idealist, azimli, ısrarcı ve sabırlı bir liderdi. Zaten Türkiye cumhuriyeti kurucusu olmakta böyle bir şeydi ve herkesin harcı olamazdı. Atatürk her zaman çalışmasıyla anılır ve takdir edilirdi. Ömrünün yettiği süre zarfında durmadan çalışmıştır ve oldukça verimli yıllar geçirmiştir. Adeta yoğunlaştırılmış bir hayat geçiren atamız Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı günlerden bugüne kimsenin bırakamayacağı kadar miras bırakmıştır Türk milletine.

Mustafa Kemal’in, henüz Kurtuluş Savaşı’na da başlamadan bu mücadelenin her aşamasını planladığını ve çalışmalarını bu plan ve program dahilinde yürüttüğünü görmekteyiz. Ve sonunda Türk milletini başarı

ya ulaştırmıştır. Dokuzuncu ordu müfettişi sıfatıyla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basan Atatürk, ilk önce Amasya Genelgesi'nin yayınlamış, arkasından sırasıyla Erzurum ve milli bir kongre olan Sivas Kongresini yaparak buralarda Türk milletinin Kurtuluş mücadelesinde izleyeceği yol haritasını belirlemiş daha sonra Kurtuluş mücadelesine girişmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda ise bu kongrelerde ve toplantılarda alaınan kararlar aşama aşama ve sırasına uygun bir şekilde tatbik edilmiş ve sonunda 30 Ağustos Zaferi ile milli mücadelenin kazanıldığını tüm dünyaya ilan edilmiştir.


Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında elde etmiş olduğu başarının planlı programlı ve sistematik bir şekilde yürütülmüş çalışmalar neticesinde elde edildiğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır.

Atatürk Çalışmayı Çok Severdi

Atatürk çalışmayı çok severdi. Uyku, yorgunluk, açlık hatta hastalık bile atamızın çalışmasına engel olmamıştır. Hiçbir faninin dayanamayacağı çalışma temposunda çalışmış ve başarışlar elde etmiştir. Atamızın çalışmasına ancak vefatı engel olmuştur. Yaptığı işe öylesine yoğunlaşmıştır ki yaptığı iş dışındaki her türlü meseleye ilişkisini kesmiştir. Atamız için çalışma söz konusu olduğunda ne bir zaman, ne bir mekân ne de bir engel tanımıştır.

Yabancı uyruklu bir gazeteci Atatürk’e başarısının sırrını sorduğunda atamız, başarmak için önce varmak istediği hedefle ilgili engelleri ortadan kaldırdığını böylece meselelerin kendiliğinden ortadan kalktığını ifade etmiştir.Böylelikle başarısının sırını da ortaya koymuştur. Atatürk eğlenirken, dinlenirken hatta uyurken bile devlet meseleleri ile yakından ilgilenmiş hatta devlet ve memleket hakkında bir durum olduğunda bunun kendisine bildirilmesini istemiş ve evde çalışanlarına bu konuda talimat vermiştir.


- Okuma Sayısı: Bu yazı 17678 defa okunmuştur.