Atatürkçülüğün Sağladığı Faydalar - Yararlar


Atatürkçülüğün Sağladığı Faydalar - Yararlar: Atatürkçülük Türk milletinin bugün ve gelecekte huzur ve refahını amaçlamaktadır. Devlet yönetiminde aklın ve bilimin esas alınması, ulusal egemenliğin hâkim kılınması bu düşünce sayesinde gerçekleşmiştir. Atatürk’ün düşünce sistemini oluşturmasında Osmanlı Devlet’nin içinde bulunduğu soyal, siyasal, ekonomik ve kültürel durum etkili olmuştur. Cumhuriyet yönetimi ile yurttaşlık haklarına kavuşturmuştur. Demokratik, laik ve sosyal bır hukuk devleti cumhuriyetçilik ilkesi ile gerçekleştirilmiştir. Milletçilik ilkesi ile "Ben Türküm " diyen herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul edilmiştir. Halkçılık ilkesi ile sınıf ayrımı reddedilmiştir, herkes yasalar önünde eşit duruma getirilmiştir.

Haklın ekonomik ihtiyaçları karşılanmış sosyal devletin gerekleri yerine getirilmiştir. Laiklik ilkesi ile vatandaşların düşümce ve inanç özgürlükleri sağlanmış devlet yönetiminde akıl ve bilim esas alınmıştır. İnkılâpçılık ile Atatürkçülüğe dinamizm kazandırılmış. Türk milletinin daima gelişmesi öngörülmüştür. Atatürk ilkeleri Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur, Türk milletinin huzur ve refahını amaçlamıştır. Atatürk ilkelerinin temelinde Türk tarihi, Türk kültürü, milli birlik ve beraberlik ve Türk dili yer almaktadır.

Modern Türkiye, Atatürk ilke ve inkılâpları sayesinde oluşmuş ve gelişmiştir. Türk inkılâbı ve Atatürkçülük mazlum milletlere örnek olmuştur. Onlar da bağımsızlık mücadelesine başlamış ve başarılı olmuştur. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını koruyabilmesi için Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkmak ve devamını sağlamak her Türk vatandaşının asli görevleri arasında yer almaktadır.

Kaynak: Açık İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan 8. Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı

- Okuma Sayısı: Bu yazı 23970 defa okunmuştur.