Atatürkçülüğün Nitelikleri


Atatürkçülüğün Nitelikleri: Çağdaşlaşmayı hedef alan ve millî niteliklere sahip olan Atatürkçülük, geçerliliğini günümüze kadar devam ettirmesiyle o dönemde ortaya çıkan diğer düşünce akımlarından ayrılır. Atatürkçülük; ülke gerçeklerinden, Türk milletinin gereksinim ve isteklerinden ortaya çıkmıştır. Temelinde Türk tarihi ve millî kültürümüz vardır. Bu açıdan, milletimizin ortak istekve eğilimlerini yansıtır. Atatürkçü düşünce sisteminin meydana gelmesinde millî devlet, bağımsızlık gibi değerler ile hürriyet, eşitlik, insan hakları gibi evrensel mefhumlar da önemli bir yere sahiptir.

Atatürkçülük, akılcı, bilimsel ve gerçekçi bir muasırlaşmayı esas tutar. Bundan dolayı Atatürkçülük değişmez ve katı dogmalara dayalı olmadığından dinamik yapıya sahiptir. Atatürk inkılabı, “Türk milletini son asırlarda geri kalmasına sebep olan kurum ve kuruluşları yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni durumlara göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurum ve kuruluşları koymuş olmaktır.” diye tanımlamıştır.

Atatürkçü düşünce sisteminde yabancı siyasal akımlar ve fikirlerin etkisi bulunmaz. Atatürk “Hayır ne komünizm ne de faşizm. Bu iki yabancı ideoloji de memleketimizin ihtiyaçlarına ve karakterine asla uymaz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demokrasi benim karakterime, yaratılışıma en uygun rejimdir.” demiştir.

Atatürkçü düşünce, birbirine bağlı bir düzen ve ahenk içinde çalışan düşünce ve ilkelerden örülü bir yapıdır. Atatürk bunu “Benim yaptıklarım, birbirine bağlı ve lüzumlu işlerdir.” sözüyle dile getirmiştir.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Yardımcı Ders Kitabı, sayfa: 184.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 20618 defa okunmuştur.