Atatürkçü Düşünce Sisteminin Dayandığı Maddeler


Atatürkçü Düşünce Sisteminin Dayandığı Maddeler: Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan değerler bütününe Atatürk ilke ve İnkılâpları denilmektedir. Bununla birlikte Atatürk İlke ve İnkılâplarının da dayandığı bazı temel değerler vardır. Bu temel değerleri oluşturan maddeleri ise genel nitelikleri bakımından şu şekilde sıralayabiliriz:

- Milli tarih bilinci
- Vatan ve millet sevgisi
- Milli dil
- Bağımsızlık ve özgürlük
- Egemenliğin millete ait oluşu
- Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma hedefi
- Milli kültürü geliştirme hedefi
- Türk milletine inanmak ve güvenmek
- Milli birlik ve beraberlik anlayışı
- Ordunun, okulun ve dinin siyaset dışı tutulması

Kaynak: Mehmet YAVRU, Atatürkçülük ve İlkeleri, Ülkü Basımevi, 2.Baskı, sayfa 148 – 1453, Konya, 1981.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 28734 defa okunmuştur.