Erzurum Kongresi’inde Alınan Kararlar - Erzurum Kongresi Kararları


Erzurum Kongresi’inde Alınan Kararlar - Erzurum Kongresi Kararları: Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919’ da Doğu Anadolu Müdafaa–i Hukuk Cemiyetinin teşkilatlandığı il temsilcilerinin katılmasıyla Erzurum Erkek Sanat lisesinde açılarak çalışmalarına başlamış, oy birliği ile Mustafa Kemal’in, başkan seçildiği Kongre, 5 Ağustos 1919 tarihine kadar çalışmalarına devam etmiş ve kongrede aşağıdaki kararlara imza atılmıştır.

Erurum Kongresi'nde Alınan Kararlar - Maddeler Halinde

a- Milli hudutlar (30 Ekim 1918) kadar düşman tarafından işgal edilmeyen topraklarımızı kapsar). İçerisinde vatan bir bütündür. Onun muhtelif kısımları birbirinden ayrılamaz,

b- Her türlü yabancı işgalle müdahalesine karşı, Osmanlı Devleti’nin dağılması halinde millet birlikte müdafaa ve mukavemet edecektir,

c- Vatanın bağımsızlığını koruma ve teminini, İstanbul hükümeti muktedir, olmadığı takdirde maksadın temini için geçici bir hükümet kurulacaktır, bu hükümet milli kongrece (Sivas kongresi) seçilecektir, kongre toplanmş değilse bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır,

d- Kuvva-yı Milliye’yi amil, milli iradeyi hâkim kılmak esastır,

e- Hristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal düzenimizi (içtima-i muvazenemizi) bozucu ayrıcalıklar verilemez,

f- Manda (güdüm) ve himaye (koruyuculuk) kabul olunamaz,

g- Milli meclisin (Meclisi Mebusan) derhal toplanmasıyla, hükümet icraatının meclisin denetimine konuşulması için çalışacaktır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 13094 defa okunmuştur.