Erzurum Kongresi’nin Önemi - Maddeler Halinde


Erzurum Kongresi’nin Önemi - Maddeler Halinde: Erzurum Kongresi; toplanış amacı, şekli ve yapısı bakımından bölgesel bir kongredir. Buna karşın alınan kararlar tüm yurdu ilgilendirdiğinden millî bir kongre olarak kabul edilmiştir. Bu kapsam altında Erzurum Kongresi’nin Milli Mücadele’deki yeri ve önemini şu şekilde maddeleştirebiliriz:

1- Milli sınırlar ifadesi, vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı ilk kez bu kongrede ilân edilmiştir. Bu madde daha sonra Misakımillî’de yer almıştır.

2- O güne kadar kurtuluş yollarından biri olarak görülen manda ve himaye (bir başka devletin koruması altına girmek) fikri ilk defa reddedilmiştir. Böylece tam bağımsızlıktan yana karar alınmıştır.

3- İlk kez azınlıklara ayrıcalık tanınmasına karşı çıkılmıştır.

4- İlk kez geçici bir hükümet kurulması gündeme gelmiştir.

5- Millet iradesine dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir. Gerekirse yeni bir hükümetin kurulması kararlaştırılmıştır.

6- Kongre sonunda, alınan kararları uygulamak amacıyla 9 kişilik bölgesel bir Temsil Kurulu oluşturulmuştur. Kurulun başkanlığına da Mustafa Kemal getirilmiştir.

7- Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar Sivas Kongresi, Mebusan Meclisi ve TBMM’ye ışık tutmuştur.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 18074 defa okunmuştur.


İsmailKral diyor ki:

Atatürk bizim içinnasıl savaşmış vay ve ve biz der simi ze çalışalım