Erzurum Kongresi Öncesi Mustafa Kemal’in Sine-i Millet’e Dönmesi


Erzurum Kongresi Öncesi Mustafa Kemal’in Sine-i Millet’e Dönmesi: Mustafa kemal, Amasya- Tokat güzergahından 27 Haziran 1919 günü Sivas’a gelmiştir. Bu sırada -Erzurum’da Doğu Anadolu Müdaafa-i Hukuk Cemiyetinin yapacağı bir kongreye davet edildi ve 28 Haziran 1919 günü Sivas’tan Erzurum’a hareket etti. 3 Temmuz 1919 günü Erzurum’ da Ilıca mevkiinde coşkun bir tezahüratla karşılanmıştır.

Bu sırada İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiserliği, Mustafa Kemal’in Anadolu’daki çalışmalarından dolayı İstanbul Hükümetini uyarmıştır. Mustafa Kemal’den kuşkulanan İstanbul hükümeti de evvela Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey ile daha sonra da Sadrazam Damat Ferit Paşa vasıtasıyla, Mustafa Kemal’i İstanbul’a davet etmiştir. Mustafa Kemal, kendisini padişahın gönderdiğini belirterek davete icabet etmemiştir.

Mustafa Kemal bu davete de uymayınca ( padişah telgrafının tarihi 7 Temmuz 1919’dur). Padişahın, “görevinden seni azlettim” dediği, son telgrafı Mustafa Kemal’in eline geçmeden Mustafa Kemal 8-9 Temmuz gecesi padişah Vahdettin’e verilmek üzere sadaret makamına çektiği bir telgrafla, hem askerlik görevinden, hemde 3. Ordu Müfettişliği görevinden istifa ettiğini bildirmiştir. Bu olaya Mustafa Kemal’in sine-i millete dönüşü denilmektedir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 26607 defa okunmuştur.