Maarif Kongresi’nin Toplanma Amacı ve Önemi


Maarif Kongresi’nin Toplanma Amacı ve Önemi: Kurtuluş savaşımızın en sıkıntılı günlerinde, düşmanın 2 Eskişehir’e, Afyon’a saldırdığı dönemde 15-21 Temmuz 1921'de Ankara’da toplanmıştır. Muallimler birliğinin toplandığı kongrede açılış konuşmasını Mustafa Kemal yapmıştır. Genellikle ilk ve ortaöğretim kademelerinin hedefi ve programı hakkında tartışmaların yapıldığı, okul ve öğrenci mevcutlarının tespit edilmeye çalışıldığı, eğitime milli bir ivme kazandırılmak istendiği büyük bir eğitim kongresidir.

Kongrede Mustafa Kemal, bugün eğitim için harcanan çabaların, gelecekteki eğitimin temellerinin atmaya yetmeyeceğini gerekli vasıtalara sahip oluncaya kadar geçecek olan devrede itina ile çizilmiş bir eğitim programı uygulanıp, eğitim örgütünün en verimli şekilde çalıştırılacağını belirtiyordu. Kongrede öğretimin sadeleştirilmesi, uygulamalı hale getirilmesi ve yörelere göre çeşitlendirilmesi istenmiştir.

Açılış konuşmasında Mustafa Kemal, savaşa ve bütün maddi imkânların düşmanı kovmak için kullanılması zaruretine rağmen, milli bir eğitimin temellerinin atılması, yapılacak işlerin programa bağlanmasını istemiş, o güne kadar izlenen eğitim usullerinin yol açtı

ğı zararlar anlatmıştır. Savaş ortasındaki bu kongrede Mustafa Kemal’in söylediği bu sözler, kültür ve eğitime verdiği önemin milletine beslediği inancın belirgin bir ifadesidir.


Mustafa Kemal askeri ve siyasi bir dahi olduğu kadar, milletini eğitimle çağ atlamayı düşünen büyük bir liderdir. Mustafa Kemal'in milli eğitim konusunda yaptıkları bunun en güzel örnekleridir. Maarif Kongresi de bu konuda atılmış en önemli adımdır.Mustafa Kemal bu konuda, “En önemli, en esaslı nokta eğitim meselsidir. Çünkü eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder.” diyerek eğitime verdiği önemi göstermiştir.

Kaynak: En Kapsamlı Atatürk Sitesi Atatürk İnkılapları tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Maarif Kongresi (15- 21 Temmuz 1921)
- Maarif Kongresi’nin Toplanma Amacı ve Önemi

- Okuma Sayısı: Bu yazı 107386 defa okunmuştur.