Amasya Genelgesi Maddelerinin – Yorumumu – Açıklaması


Amasya Genelgesi Maddelerinin – Yorumumu – Açıklaması: Amasya Genelgesi Türk tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü ilk defa yok oldu ve tarihten silindi siliniyor denilen bir milletin yürüteceği Milli Mücadele’nin amaç, gerekçe ve yönteminin açıklandığı bu belge, topyekûn yürütülecek olan bir mücadelenin ruhunu da ortaya koymaktadır. Bu sebeple Amasya Genelgesi maddelerinin çok iyi yorumlanması gerekmektedir. Aşağıda genelgenin maddelerine getirilen açıklamalar yer almaktadır.

1 -Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

- Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi belirtilerek, Türk milleti ulusal bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine çağrılmıştır.
- Bölgesel mücadelelerin ülkenin kurtuluşu için yeterli olamayacağı belirtilmiştir.

2- İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemekte, bu durum milleti yok olmuş gibi göstermektedir.

- İstanbul Hükümetine ilk defa karşı çıkılarak görevini yerine getiremediği açıkça belirtilmiştir.
- Bu durum Milli Mücadelenin gerekçelerinden biri olarak ortaya konulmuştur.

3- Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

- Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi ortaya konmuştur.
- T

ürk halkına milli bağımsızlık çağrısı yapılmıştı.
- Milli egemenlik ve milliyetçilik ilkelerine vurgu yapılmıştır.

4- Milletimizin haklarını dünyaya duyurmak için, her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.

- Kurtuluş Mücadelesinin kişisellikten çıkarılarak kurumsallaştırılması, padişahın denetiminde bağımsız olarak yürütülmesi hedeflenmiştir.
- Temsilciler kurulunun oluşturulması, bu karar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

5- Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır. Bu amaçla seçimlerin yapılabildiği yerlerde seçimle belirlenen, seçimlerin yapılamadığı yerlerde ise milletin güvenini kazanmış üç delege seçilerek Sivas’a gelecektir.

- Milli birlik ve beraberliğin sağlanması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

6- Delegelerin seçimini, Redd-i İlhak ve Müdafaa-i hukuk cemiyetleri ile belediyeler yapacaktır.

- Halkın Milli Mücadeleye katılımının artırılması hedeflenmiştir.
- Milletin güvenini kazanmış, Milli Mücadele tarafları kişilerin seçilmesi ve kararların halkın istekleri doğrultusunda alınması sağlanmaya çalışılmıştır.
- Milli cemiyetlerle ve yerel yönetimler ek,n duruma getirilmeye çalışılmıştır.

7- Bu durum milli bir sır olarak kalacak, delegeler gerekirse kimliklerini gizleyerek derhal Sivas’a geleceklerdir.

- İtilaf Devletleri ile İstanbul Hükümetinin Sivas Kongresi’ni engellemeye yönelik olası faaliyetlerini karşı önlem alınmıştır.

8- Mevcut askeri ve sivil örgütler kesinlikle dağıtılmayacak, komuta bırakılmayacak ve başkalarına devredilmeyecektir.

- Mondros Ateşkesi’ne karşı çıkılmıştır. Ordu alınan kararların uygulanması ile görevlendirilmiştir.

9- Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. O güne kadar diğer illerin delegeleri de Sivas’a ulaşabilirse, Erzurum Kongresi delegeleri de Sivas’ta yapılacak genel kongreye katılmak üzere yola çıkacaktır.

- Sivas Kongresi’nin birleştirici özelliği ortaya konulmuştur.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 31484 defa okunmuştur.


Salih diyor ki:

Krol site yaaaaa

yavuz diyor ki:

beğendim