Havza Genelgesinin Önemi – Maddeler Halinde - Özelliği


Havza Genelgesinin Önemi – Maddeler Halinde - Özelliği: M. Kemal Havza’ya ulaşır ulaşmaz tüm askeri ve sivil mülki amirlere bildiri ve genelgeler göndermiş, 9.Ordu Müfettişi sıfatıyla gönderdiği belge ve resmi yazılarda, işgallerin şiddetle protesto edilmesini, bunun için mitingler düzenlenmesini, memleketin içinde bulunduğu durumun millete ve tüm dünya kamuoyuna anlatılmasını, İstanbul hükümetine protesto ve uyarı içerikli telgraflarının çekilmesini istemiştir. İzmir’in işgaline karşı yurdun çeşitli yerlerinde başlayan protesto mitingleri ve halkın heyecanını ortak bir çizgi üzerinde birleştirmek amacıyla yayınlanan ve Havza Genelgesi olarak tarihe geçen bu genelgenin önemli sayabileceğimiz özelliklerini aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralamak mümkündür;

Havza Genelgesinin Önemi – Maddeler Halinde

1- Havza Genelgesi ile birlikte memleketin değişik belde, bölge ve yörelerinde tertip edilen mitingler, bu genelgenin halk üzerindeki tesirini göstermesi bakımından önemlidir.
2- Diğer taraftan Mustafa Kemal Havza Genelgesi ile Müslüman halkı ihtiyatlı ve ihtimamlı davranmaya ve İtilaf Devletlerini Mondros Mütarekesi’ne göre haklı çıkaracak aşırı davranışlardan uzak durmaya çağırarak en azından Mill

i Mücadeleye kadar Hıristiyan toplumun Müslüman halka zarar vermesini engellemiştir.
3- Mustafa Kemal Paşa ilk defa bu genelge ile Türk ulusunu Milli mücadele düşüncesi etrafında birleştirmeye başlamıştır.
4- Mustafa Kemal Paşa 8 Haziran 1919'da İstanbul Hükümeti’ne bağlı Harbiye Nezareti ( Şimdiki anlamıyla milli savunma bakanlığı) tarafından görevi bırakarak geri dönmesi için çağrılmasına karşın bu emre uymayarak Milli Mücadele için başlattığı örgütleme çalışmalarına devam etmek üzere oradan Amasya’ya geçmiştir. Bu durum artık Mustafa Kemal’in İşgal güçlerinin buyruklarına boyun eğen İstanbul Hükümeti ve Saltanatı yani Osmanlı İdaresini ve devletini tanımadığını ve milleti temsil edecek yeni ve meşru bir idarenin var olması gerektiğine inandığını göstermesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Zira Mustafa Kemal bundan sonra askerlikten istifa ederek ve o güne değin aldığı tüm rütbelerini terk ederek Anadolu’nun bağrında yeşerttiği Kurtuluş mücadelesini milletiyle bütünleşerek devam ettirmiş, bu mücadele tüm dünyanın saygınlığını ve bağımsızlığını kabul ettiği yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasına değin devam etmiştir.
5- Ayrıca son olarak bu genelge, Kurtuluş Savaşı döneminde yayınlanan ilk ulusal genelge olması niteliğiyle de ayrı bir öneme sahiptir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Kitaplar / Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Havza Genelgesi’nde Alınan Kararlar - Havza Genelgesi’nin Maddeleri
- Havza Genelgesi’nin Amacı – Amaçları – Gerekçesi - Nedeni
- Havza Genelgesinin Önemi – Maddeler Halinde - Özelliği
- Havza Genelgesi – Atatürk’ün Havza’daki Faaliyetleri


- Okuma Sayısı: Bu yazı 36717 defa okunmuştur.