Amasya Genelgesinin Özellikleri – En Önemli Özelliği – Nedir


Amasya Genelgesinin Özellikleri – En Önemli Özelliği – Nedir: Amasya genelgesi, dâhili ve harici düşmanlar için bir isyan, bir ihtilal manifestosu özelliğini taşımakta olup Amasya Genelgesi ile milli irade şuuru toplumda yerleştirilmek istenmiştir. Bununla birlikte bu genelge ile ilk kez Milli egemenlik ve milli devlet gibi kavramlarından bahsedilmiştir. Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği ise hiç kuşku yok ki Milli Mücadele’nin gerekçesinin, planının, programının ve metodunun burada dile getirilmiş olmasıdır. İstanbul Hükümeti’nin, Türk Ulusuna karşı görevini yerine getirmediği için İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletlerine karşı, Türk Ulusu top yekun mücadele etmeye çağrılmıştır. Ayrıca Amasya Genelgesi, Türk İnkılâp tarihinde, yeni bir Türk Devletinin kurulmasında katkısı bulunan oldukça mühim bir hukuki ve siyasi belge niteliği taşımaktadır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 25618 defa okunmuştur.