Atatürk’ün Eserleri Maddeler Halinde - kısaca


Atatürk’ün Eserleri Maddeler Halinde - kısaca: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu ve Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca kaleme aldığı toplamda 14 adet yazılı eseri bulunmaktadır. Bu yazılı eserleri 3 temel başlık altında toplamak mümkündür. Bu bakımdan; Atatürk’ün hayatının çeşitli dönemlerinde yazılmış bu eserleri ana hatlarıyla aşağıdaki gibi maddeler halinde ele almak mümkündür.

I - ATATÜRK'ÜN SİYASAL YAŞAMA YÖNELİK ESERLERİ

- Büyük Söylev (Nutuk)
- Atatürk’ten Mektuplar
- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri

II - ATATÜRK'ÜN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANA YÖNELİK SERLERİ

- Atatürk’ün Hatıra Defteri
- Arıburnu Muharebeleri Raporu
- Karlsbad Hatıraları
- Geometri
- Medeni Bilgiler

III - ATATÜRK'ÜN ASKERLİĞE YÖNELİK ESERLERİ

- Bölüğün Muharebe Eğitimi
- Takımın Muharebe Eğitimi
- Taktik Tatbikat Gezisi
- Taktik Meselelerin Çözümü Ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler
- Cumalı Ordugahı
- Zabit Ve Kumandan İle Hasbıhal

Kaynak: En Kapsamlı Atatürk Sitesi Atatürk İnkılapları tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Yardımcı Kitaplar ile Ders Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 64789 defa okunmuştur.