Atatürk’ün Açık Sözlülüğü ile İlgili Yazı


Atatürk’ün Açık Sözlülüğü ile İlgili Yazı: Atatürk açık sözlü bir insandı. O, inandığı, doğru bildiğini, büyük bir cesaretle ve yeri geldikçe açık açık söylemekten çekinmezdi. Söz gelimi Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girmesinin doğru olmayacağını, o zaman devleti yönetenlere açık açık söylemiştir. O,Kurtuluş Savaşı'na başlarken de devlin içinde bulunduğu durumu Türk milletine açık açık anlatmış ve milletin kendi kaderine, kendisinin sahip çıkmasını istemiştir. Atatürk fikirlerini açıkça söylemekten ve karşısındaki insanların da aynı açıklıkla hareket etmelerinden memnun olurdu. Böylece meseleleri enine boyuna tartışma ve bir sonuca varma kolaylaşmış olurdu. Atatürk konu hakkında şöyle demektedir: "Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sırrı kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Ben düşüldüklerimi daima halkın karşısında söylemeliyim. Yanlışım varsa halk tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmada halkın beni tekzip ettiğini görmedim."

Kaynak: İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuzu, Yazan: İlbeyi LAÇİN

- Okuma Sayısı: Bu yazı 50300 defa okunmuştur.