Atatürk’ün Seyirlik Oyunlara İlgisi ve Seyirlik Oyunlara Verdiği Önem


Atatürk’ün Seyirlik Oyunlara İlgisi ve Seyirlik Oyunlara Verdiği Önem: Karagöz oyununun diğer bir değişle gölge oyununun bir halk gösteri sanatı olduğunu ve mutlak surette yaşatılması gerektiğini dile getiren Atatürk, “Perde arkasındaki konumda her şey söylenir, yeter ki halka ışık tutma vazifesini yerine getirsin.” Demek suretiyle, bu oyunun toplumu eğitici yönünü üzerinde durmuştur. Ayrıca, yine o dönemlerde yayımlamakta ve bu sanat ile ilgili neşriyat yapmakta olan “Karagöz” gazetesi de zaman zaman devlet eliyle desteklenmiştir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 24829 defa okunmuştur.