Atatürk’ün imzaları ve Atatürk'ün Mührü


Atatürk’ün imzaları ve Atatürk'ün Mührü: Atatürk’ün Osmanlıca ve Türkçe atmış olduğu değişik imzaları ve bir adet de mührü mevcuttur. Bunlar Mustafa kemal Atatürk’ün değişik dönemlerde resmi evraklara ve mektuplara atmış olduğu tespit edilmiş altın adet imza ve bir adet mühürden oluşmaktadır. Atatürk’ün atmış olduğu bu imzaların, o dönemdeki vazifesine, o dönem içindeki başarılarına, kendisine verilen soyadına ve harf devriminden sonraki büyük çaptaki köklü değişikliklerin yanı sıra görev aldığı çeşitli makamlara göre değiştiğini söyleyebiliriz. Atatürk imzaları ve belge üzerinde bulunan yazılar (Tarih ve yazılarda yapılan çeviriler orijinallerinin bire bir karşılığını yansıtmaktadır.)

Atatürk'ün Belli Başlı imzalarının Görselleri


Atatürk'ün Resmi Kayıtlara Geçmiş Belli Başlı imzaları

- Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Heyet-i Temsiliye Başkanı iken (11 Eylül - 23 Nisan)
- Anafartalar Grubu Komutanı iken (1915...)
- Başkumandan iken (10 Ekim 1922)
- Sakarya Zaferi’nden sonra
- Soyadı aldıktan sonra (26 Kasım 1934’ten sonra)
- Türk harflerinin kabulünden sonra
- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’in mührü.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 51648 defa okunmuştur.