Cepheden Cepheye Mustafa Kemal (Mustafa Kemal’in Görev aldığı Cepheler)


Cepheden Cepheye Mustafa Kemal (Mustafa Kemal’in Görev aldığı Cepheler): Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal öğrenimini tamamladıktan sonra 5 Şubat 1905’te stajını yapmak üzere ilk görev yeri olan Şam’daki 5. Ordu’ya atandı. Bir süre burada görev yaptıktan sonra merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhı’nda görevlendirildi. Bu karargâhın Selanik’teki biriminde çalışmak üzere Selanik’e geldi. Mustafa Kemal’in askerlik hayatında gösterdiği başarılar hem kendinin hem de Türk Milleti’nin kaderini etkilemiştir. İşte Mustafa Kemal’in iz bıraktığı bazı askeri olaylar:

31 Mart Olayı ve Mustafa Kemal

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bazı Meşrutiyet karşıtı gurupların kışkırtmasıyla İstanbul’da geçici nitelikli bir ayaklanma çıktı. Tarihimizde 31 Mart olayı olarak bilinen bu ayaklanmayı Selanik’ten gelen “Hareket Ordusu” bastırdı. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Selanik’ten yola çıkan bu orduda “ kurmay başkanlığı” görevini Mustafa Kemal üstlenmişti. Hareket ordusu İstanbul’daki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı. Bu arada İstanbul’daki ayaklanmayı bastıran “ Hareket Ordusu”na bu adı Mustafa Kemal vermiştir.

Mustafa Kemal

Trablusgarp’ta


Sömürge arayışı içindeki İtalya 1911 yılında Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı Devleti Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek duruma değildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ve bir gurup genç Osmanlı subayı, gizlice Trablusgarp’a gittiler. Bu subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı Trablusgarp’ı savundu. Mustafa Kemal 24 ekim 1912 tarihine kadar kaldığı Bingazi, Derne ve Tobruk’da İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele verdi.

Trablusgarp’ta direnişe karşı başarılı olmayan İtalya Osmanlı Devleti’ni baskı altında tutmak amacıyla On İki Ada’ya saldırdı.Çanakkale Boğazı’nı abluka altına aldı. Bu sırada Balkan Savaşları başladı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzaladı (1912). Bu antlaşma ile Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara verildi. On İki Ada ise geçici olarak İtalyanlara bırakıldı. Bu arada Mustafa Kemal İstanbul’dan Trablus’a giderken gazeteci kılığına girerek Şerif takma adını kullanmıştır. İlk askeri başarısını Trablusgarp’ta kazanan Mustafa Kemal bundan sonra görev aldığı tüm cephelerde başarılı olmuştur.

Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde

Mustafa Kemal 20 Ocak 1915’te Tekirdağ’da bulunan 19 Tümen Komutanlığı’na atandı. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılması üzerine İlgiltere ve Fransa Osmanlıyı devre dışı bırakmak, Rusya’ya yardım etmek amacıyla Çanakkale’ye bir donanma gönderdi.18 Mart 1915’e kadar deniz savaşları devam etti. İtilaf Devletleri denizden Çanakkale’yi geçemeyince 25 Nisan 1915’te Gelibolu’ya asker çıkardı. Bu tarihten sonra Gelibolu’da kara savaşları başladı. Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da büyük başarılar elde eden Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin bu cephedeki savaşı kazanmasında büyük rol oynamıştır. Mustafa Kemal burada kazandığı başarılardan dolayı Albay rütbesine yükselmiş ve Osmanlı Devleti tarafından kendisine çeşitli madalyalar verilmiştir.

Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilmesiyle İtilaf Devletleri Türk topraklarını işgale başladılar. Bu durum karşısında Mustafa Kemal Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış ve Türk Milletini zafere ulaştırmıştır. Türk Milleti’ni düşmana karşı birleştirmiştir. Başkomutan olarak orduyu yönettiği Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni kazanmıştır.

Kaynak: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıflar İçin Ders Kitabı, Devlet kitapları, s. 20-21, İstanbul, 2009.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 179919 defa okunmuştur.