Atatürk'ün Cumhuriyet'ten Önce Bulunduğu Grup ve Kurumlar


Atatürk'ün Cumhuriyet'ten Önce Bulunduğu Grup ve Kurumlar: Atatürk Cumhuryet'in ilanından önce birçok kuruluşta görev yapmıştır ve onun bu çeşitli yerlerdeki üstlendiği önemli vazifeleri Cumhuriyet'in kuruluş zeminini hazırlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilan edilesinden önce görev aldığı kurum ve gruplar şunlardır:

- Orduda çeşitli rütbe ve görevlerde vazifeler üstlenmiştir.
- İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde yer almıştır.
- Büyük elçilik görevinde bulunmuştur (Sofya Ataşemirliği).
- Erzurum Kongresi başkanlığı yapmıştır.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmıştır.
- Milli Mücadele'de Başkomutanlık görevinde bulunmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 15822 defa okunmuştur.