Atatürk’ün Çok Cepheliliği


Atatürk’ün Çok Cepheliliği: Atatürk çok cepheli bir liderdi. O hem fikir hem de bir hareket adamı olduğunu yaptığı icraatlar ve ortaya koyduğu uygulamalarla tüm dünyaya ve dünya uluslarına çağdaş gelişmiş dünya devletlerine defalarca göstermiştir. O bir dahi olarak bir taraftan Türk inkılâbının hazırlayıcısı ve kurucusu olurken diğer taraftan da bizzat uygulayıcısı olmuş, hem düşünen hem eserler veren hem de bunları şahsen tatbik eden bir kişi olan çok yönlü bir lider olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.Değişik anlarda gerçekleştirdiği inkılâplar bunun en açık kanıtıdır. Atatürk teşkilatçı ve büyük bir komutandı. Devlet kuran yaşatan insandı. Usta siyasetçi, örnek inkılâpçı idi. Yeri geldiği zaman iyi bir eğitimci, yeri geldiğinde iyi bir siyasetçi, yeri geldiğinde de herkesin olamayacağı nispette çok iyi bir hatipti.

Diğer taraftan Atatürk, hem düşünce adamı, hem hareket adamıydı. Milletine yepyeni ufuklar açan insandı. Bu özelliklerin hepsi Atatürk’te bulunuyordu. Her cephesi ile başarıya ve başarılara ulaşan insandı. Atatürk, askerlikten sanata, hukuktan eğitime, tarihten dil konusuna kadar her alanda düşünmüş, yeni fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. İşte bu yüzdendir ki Atatürk, tarihe mal olmuş birçok dünya liderinden farklı olarak aynı zamanda çok yönlü kişiliğiyle de insanlık kültür ve uygarlığında hak ettiği yeri almış bir liderdir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 39092 defa okunmuştur.