Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir


Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir: Aralarında birlikte yaşama isteği ve ortak bağları olan insanlar topluluğuna millet denilmektedir. Ulusunun varlığını ve bağımsız konumunu korumak ve bu şuuru gelecek kuşaklara aktarmak anlayışı ise milliyetçilik olarak tanımlanır. Milliyetçilik ilkesinin özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

Milliyetçilik ilkesi, Türk inkılâbının önemli esaslarından biridir ve Türk milletinin kaderini tayin etmektedir.
Milliyetçiliğin doğal bir sonucu, millî birlik ve beraberlik duygusudur.
Atatürk milliyetçiliği, ırk üstünlüğünü reddeder.
Milliyetçilik, akılcılığı esas alır. Bilime ve fenne dayalıdır.
Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, millet içerisinde din ayrımı yapmamasından dolayı laik yapıdadır.
Atatürk milliyetçiliğinin amacı, milletin huzurunu ve yükselmesini sağlamaktır.
Milliyetçilik, ulusal bağımsızlığı savunur.
Atatürk milliyetçiliği, millî çıkarları, kişi ve zümre çıkarlarının üzerinde tutmayı, nesiller arasında sağlam bağ kurmayı hedefler, sınıf ayrımına karşıdır. Dil, tarih ve kültür gibi ortak bağla

rı olan insanlar arasındaki sosyal dayanışmayı artırmayı hedefler.

Türk milliyetçiliği 1924 ve 1961 anayasalarında “Türk milletini, bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün hâlinde millî bilinç ve ülkü etrafında toplamak” ifadesi ile açıklanmıştır.
“Ulusal bağımsızlık, ulusal birlik ve beraberlik insan ve insanlık sevgisi, yurtta barış ve dünyada barış” ilkeleri milliyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 23589 defa okunmuştur.