1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri – Maddeler Halinde - Sebepleri


1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri – Maddeler Halinde - Sebepleri: Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya’nın teknolojik alanda önemli gelişmeler sağlaması ve artan hammadde - pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla sömürge arayışına girmesi ve bunun yanında İtalya’nın da Almanya gibi siyasi birliğini yeni kurmuş olması ve yayılmacı bir siyaset izleyerek, sömürge piyasasında pazar kapma yarışına girmesi
- Almanya ve İtalya’nın bu gelişmesinin, bir sömürge imparatorluğu olan “Güneş Batmayan İmparatorluk” denilen İngiltere’yi rahatsız etmesi
- Almanya’nın Fransa’dan Alsas-Loren alması
- Almanya’nın yayılmacı ve saldırgan tavırlarından Fransa ve Rusya’nın da rahatsız olması
- Rusya’nın Balkanlarda sürdürdüğü panislavizm politikasından Avusturya-Macaristan’ın rahatsız olması
- Fransız ihtilali’nin yaydığı ulusçuluk akımının etkisi
- Sırbistan’ın, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu topraklarında yaşayan Sırpları kendi topraklarına dâhil etmek istemesi
- Almanya’nın İtalya ile işbirliği yapması ve Avusturya-Macaristan’ın katılımıyla İttifak devletleri (Bağlaşma Devletleri) grubunu oluşturması
- Almanya’nın doğrudan tehdidi karşısında İngiltere ve Fransa’nın, Rusy

a’yı da yanlarına alarak İtilaf devletleri (Anlaşma Devletleri) blo¬ğunu oluşturması

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Tarih İçerikli Konu Anlatımlı YGS ve LYS Hazırlık Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- 1.Dünya Savaşı'nın Başlaması ve Gelişimi - Gelişmesi
- 1.Dünya Savaşı'nda İtalya Niçin - Neden taraf Değiştirdi
- 1.Dünya Savaşı’nın Nedenleri – Maddeler Halinde - Sebepleri
- 1.Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri


- Okuma Sayısı: Bu yazı 16072 defa okunmuştur.