Mustafa Kemal’in Başkomutan seçilmesi ve Tekalif-i Milliye Emirleri


Mustafa Kemal’in Başkomutan seçilmesi ve Tekalif-i Milliye Emirleri: Mustafa Kemal, Başkomutanlık görevini aldıktan sonra ilk iş olarak orduyu güçlendirmek için harekete geçti. Ordunun asker sayısını arttırmak ve taşıt bakımından eksiklikleri gidermek, yiyecek ve giyeceği tamamlamak için gerekli tedbirleri aldı. Bunun için de meclisin kendisine verdiği kanun yapma yetkisine dayanarak, 7-8 Ağustos 1921’de halkı maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Millî Mücadele’ye çağıran Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni (Millî Vergi Emirleri) yayınladı. Tekâlif-i Milliye Emirleri Sakarya Savaşı’na hazırlanmak ve ordunun savaş gücünü artırmak için çıkarılmıştır.

Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne Emirlerine Göre Alınan Kararlar

- Her ilçede birer Tekâlif-i Milliye komisyonu kurulacak;
- Her aile birer takım çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecek; tüccarın ve halkın elinde bulunan her türlü giyim ve besin maddesinin yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacak;
- Halk elinde kalan taşıma araçlarıyla her ay yüz kilometrelik askeri ulaşım yapacak; - Halkın elinde bulunan kullanılabilir bütün silah ve cephane, üç gün içinde ordu depolarına teslim edilecek.
- Bütün teknik araç ve gereçlerle taşıt ve binek hayvanlarının yüzde kırkına el konulacak.
- Bu emirlerin yerine getirilmesinin hızlandırılması için Kastamonu, Samsun, Konya, Eskişehir illerinde İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

Bu konuda Türk milleti büyük fedakârlık göstermiş, istenilenlerden daha fazlasını orduya vermiştir.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 149, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 51702 defa okunmuştur.