Mustafa Kemal’in Başkomutan Seçilmesinin Sağladığı Faydalar


Mustafa Kemal’in Başkomutan Seçilmesinin Sağladığı Faydalar: Bu sayede Mustafa Kemal yasama yürütme, yargı erklerinin tümünü ele alarak, devlet işlerinde tek başına çabuk karar verme fırsatını bulmuştur. Bu sayede emirleri kanun niteliğini taşıyacaktı. Bu her ne kadar ulusal egemenlik ilkesine aykırı ise de o günün şartları bunu gerektiriyordu. Savaşla ilgili kararların kısa sürede alınması ve uygulanması, işlerin aksamaması için bu yetki gerekiyordu. Böylece Mustafa Kemal 7-8 Temmuz 1919 gecesi istifa ederek ayrıldığı askerlik görevine de yeniden dönmüş oluyordu.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 149, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 19823 defa okunmuştur.