İkinci İnönü Savaşı’nın Nedenleri


İkinci İnönü Savaşı’nın Nedenleri: I. İnönü Zaferi’nden sonra toplanan Londra Konferansı’nda istedikleri antlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettiremeyen İtilaf Devletleri, Sevr Projesini TBMM’ne kabul ettirmek amacıyla Yunanlıları tekrar harekete geçirdiler. Türk ordusunun yeterince kuvvetlenmesine fırsat vermek istemeyen Yunanistan, Londra Konferansı’nın sonucunu beklemeden yeni bir saldırıya geçti. Böylece Yunanistan hem I. İnönü Muharebesi’nin kötü izlerini silmeyi hem de Türk ordusunu yok ederek Eskişehir ve Kütahya’yı ele geçirmeyi, Ankara’yı işgal edip Millî Mücadele’nin merkezini yok etmeyi ve Türklere Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmeyi amaçlamıştı.

Yunanlılar durumu kendileri için elverişli görüyorlardı. Çünkü İngilizlerin politik desteğini alıyorlardı. Diğer yandan Türkiye iç güvenlik sorunu yaşamaktaydı. Pontus Çeteleri ve Koçkiri Ayaklanması cephe gerisini tehdit ediyordu. Asker kaçakları yeniden çoğalmıştı. Salgın hastalık, yiyecek ve ilaç yokluğu Türk ordusunu kırıyordu. İşte bu durumdan faydalanmak isteyen Yunanlılar 23 Martta Bursa üzerinden Eskişehir’e, Uşak üzerinden de Afyon’a doğru saldırıya geçtiler.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 146, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 23683 defa okunmuştur.