Çanakkale Savaşları’nın Önemli Sonuçları


Çanakkale Savaşları’nın Önemli Sonuçları: - Boğazları geçemeyen İtilaf Devletleri Çarlık Rusyası’na yardım gönderemediler. Bunun sonucunda Rusya ‘da çıkan Bolşevik İhtilali ile çarlık rejimi yıkılmış yerine komünist rejim kurulmuştur. Rusya savaştan çekilmiş, bunun üzerine Osmanlı Devleti Rusya ile 3 Mart 1918 ‘de Brest-Litowsk Anlaşması’nı imzalayarak Doğu Cephesi’ndeki (Kafkasya Cephesi) savaşlara son vermiştir. Antlaşma ile Rusya Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.
- Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.
- İstanbul ve Boğazlar istiladan kurtulmuştur.
- Mustafa Kemal’in bu savaşta elde ettiği başarıları Kurtuluş Savaşı’nda lider olmasını sağlamıştır.
- Mustafa Kemal albaylık rütbesine yükselmiştir.
- Çanakkale zaferi Bulgaristan’ın İttifak Devletleri’nin yanında savaşa girmesinde etkili olmuştur.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 22, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 25163 defa okunmuştur.