Yabancı Okullar Sorunu ve Çözümü


Yabancı Okullar Sorunu ve Çözümü: Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin başını ağrıtan sorunlardan biri de yabancı okullar meselesi olmuştur. Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye’de ikame edilmiş yabancı okulların çalışmaları bir esasa bağlanmıştır. Buna göre yabancı okullar, Türk kanunlarına ve de diğer okulların uymak zorunda oldukları tüzük ve yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardı. Bu okullardaki eğitim öğretim etkinliklerini ise yine Türk Hükûmeti düzenleyecekti.Türk Hükûmeti bir yönetmelik hazırladı.Böylece yabancı okullar bünyelerinde Türk tarihi ve coğrafya derslerinin Türkçe ve Türk öğretmenleri tarafından okutulması ilkesini kabul etti.

Bazı Fransız okullarının bu yönetmelik hükümlerine aykırı bir şekilde davranmaları Fransız okullarının kapatılmasını gerekli kılmıştır. Bu durum Fransa’nın Hükümeti’nin tepkisine yol açmıştır.Fransız elçisi ve papalık temsilcilerinin bu meseleye müdahale etmek istemeleri üzerine Türk Hükümeti bunu kendi iç sorunu kabul ederek görüşmeleri reddetti. Sadece okul idarelerini kendine muhatap gördü. Yabancı okulların haklarını kendi menfaatleri açısından en çok Fransa savunmuştur. Bu konuda yaşanan sürtüşmeler Fransa ile Türkiye’nin iyi ilişkiler kurmasını geciktirmiştir.

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları (Açık Öğretim Lisesi- Meslekî Açık Öğretim Lisesi) İçin Hazırlanan 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Ders Notları, Alim ÖZTÜRK, s 74, 2007

- Okuma Sayısı: Bu yazı 65054 defa okunmuştur.


songül diyor ki:

her şey çok zor