1923 - 1932 Dönemi Türkiye -İtalya İlişkileri


1923 - 1932 Dönemi Türkiye -İtalya İlişkileri: Türkiye ile iyi ilişkiler kuran ilk itilaf devleti olan İtalya’da 1922 yılında Mussolini’nin yönetiminde faşist bir yönetim kurulmuştu. Bu durum İtalya’nın yeniden saldırgan bir politikaya yönelmesine yol açtı. İtalya Musul bunalımı sırasında İngiltere’yi desteklemiş ve bu vesileyle de Anadolu toprakları üzerindeki istilacı emellerini açığa vurmuştu. Ancak daha sonra Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile olan ilişkilerini de olumlu yönde etkiledi.

İtalya 1927 yılından sonra diğer batılı devletler gibi Türkiye’nin dostluğuna ihtiyaç duyan bir politika izleme başladı. Yugoslavya ile olan ilişkileri de gerginleştiğinden Türkiye ‘ye yaklaşma ihtiyacı duyan İtalya ile 30 Mayıs 1930’da Roma’da bir antlaşma imzalandı. Bu sırada İtalya, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın giderilmesinde de yapıcı bir rol oynamıştı.

Bununla beraber Türkiye ile İtalya arasındaki iyi ilişkiler uzun süreli olmadı. Türkiye 1930’lardan itibaren İtalya’nın Doğu Akdeniz’i de içine alan yayılmacı bir politikaya yönelmesini endişe ile karşılamış ve iki ülke arasındaki ilişkiler zayıflamıştı.

Kaynak: Türk İnkılâp Tarihi, Dr. Ali İhsan GENCER, Dr. Sabahattin ÖZEL, Dördüncü Basım, Der Yayıncılık, İstanbul, 1997.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21010 defa okunmuştur.