Atatürk Devriminin Amaçları – Maddeler Halinde - Amacı


Atatürk Devriminin Amaçları – Maddeler Halinde - Amacı: Atatürk'e göre devrim, sistem içerisindeki kurum ve müesseselerin zorunlu olarak değiştirilmesi süreci olup bunların yerine, Türk Ulusunu çağın gerisinde bırakan mevcut kurumların kaldırılarak bunların yerine çağdaş dünya değerlerine uyum sağlamış ve yüksek uygarlığın ihtiyaçlarına cevap verebilen kurum ve müsseselerle devlet ve toplum düzeninin yeniden dizayn edilmesi hareketidir. Atatürk devriminin amaçlarını maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Atatürk Devriminin Amaçları – Madeler Halinde Atatürk Devriminin Amaçları

- Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak.
- Türk Ulusunun refah seviyesini yükseltmek.
- Modern Avrupa ile Türkiye'yi bütünleşmesini sağlamak.
- Muasseı medeniyetlerin duyuş, düşünüş ve fikirlerini Türkiye'ye getirmek.
- Türkiye'de milli egemenlik kavyramını yerleştirmek.
- Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak.
- İhtiyaçlara cevap veremeyen eski rejime ait kurum kuruluş ve müesseselerin yerine çağdaşlarını kurmak.
- Atatürk İlkeleri'nin yerleşmesine olanak sağlamak.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 23381 defa okunmuştur.