Tanzimat Fermanı Sonuçları - Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları


Tanzimat Fermanı Sonuçları - Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları: 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminin Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Tanzimat Fermanı, diğer adıyla Gülhane Hatt-ı Hümayunu Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımı olarak kabul edilir. Gülhane Parkı'nda okunmasından dolayı Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) veyaTanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak bilinmektedir. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiği kabul edilmiş ve bununla birlikte çeşitli alanlarda bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu da beraberinde birtakım sonuçları doğurmuştur. Tanzimat Fermanı Sonuçları şunlardır:

Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları

- Padişah kendi isteğiyle yetkilerini kısıtlamıştır.
- Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
- Tanzimat Fermanı’yla aynasal düzene geçişte önemli bir adım atılmıştır (ilk anayasacılık hareketi)
- Tanzimat Fermanı’yla verilen haklar bir halk hareketi sonucunda değil de padişah tarafında verildiği için Osmanlı ülkesinde batıdakine benzer önemli bazı sosyal gelişmeler yaşanmamıştır.
- Tanzimat döneminde hukuk, yönetim, askerlik, eğitim ve kültür alanlarında yenilikler yapılmıştır.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk sitesi tarafından üniversite hazırlık amaçlı LYS ve YGS kitaplarından derlenerek hazırlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 81129 defa okunmuştur.


arda diyor ki:

tşk

Mustafa diyor ki:

Teşekkürler!