2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye


2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye: II. Dünya Savaşı’na katılmayan Türkiye savaştan çok fazla zarar görmemiştir. Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin dünya üzerindeki önemi daha da arttı. Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olan Türkiye, aynı zamanda Orta Doğu’daki petrol yataklarına da yakın bir ülke konumundadır. Sahip olduğu boğazlar ile kuzeydeki Sovyetlerin sıcak denizlere açılmasında da kilit noktası durumundadır. Bu nedenle II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Sovyetler, boğazların durumunun yeniden ele alınması konusunda ısrarcı olmuştur. Bu durum Atatürk’ün Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasını sağlamakla ne kadar önemli bir tedbir aldığının göstergesidir.

Görüldüğü gibi savaş sonrası dönemde Türkiye sahip olduğu jeopolitik konum nedeniyle kilit ülke konumuna gelmiştir. Bu durumda ülke güvenliğinin sağlanması açısından Türkiye’nin iki kutuplu dünya düzeninde yer alacağı tarafı seçmesi gerekiyordu. Savaş sırasında oluşan Sovyet tehdidi nedeniyle Türkiye zaten ABD’nin öncülüğündeki demokratik Batıya yaklaşmıştı. Bu süreç Türkiye’nin NATO’ya üye olması ile tamamlandı.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin Tüm Dersler Yardımcı Ders Kitabı, sayfa: 834.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8102 defa okunmuştur.