İş Bankası'nın Kuruluşunda Atatürk'ün Maddi Yardımı


İş Bankası'nın Kuruluşunda Atatürk'ün Maddi Yardımı: Milli Mücadele döneminde cephede savaşlar tüm hızıyla sürerken Mustafa Kemal bir yandan da savaş sonrasının planlarını yapıyordu. Ülkeyi kısa sürede içinde bulunduğu buhrandan çıkarmak, halkının refahını arttırmak ve yeni cumhuriyetin adını gelişmiş ülkeler arasına yazdırmak için bir dizi plan yapıyordu.

Bu planlardan bir tanesi de savaş sonrası vakit kaybetmeden ülkenin atacağı ekonomik adımları görüşmek ve ekonomik bağımsızlığını kazanmak için kararlar almak için bir ekonomi kongresi düzenlemekti. Nihayet 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir’de İzmir İktisat Kongresi toplandı. Kongrenin başkanlığına Kazım Karabekir Paşa seçildi.

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan önemli kararlardan bir tanesi, kısa süre içerisinde dönemin iki bankası olan Ziraat ve Osmanlı bankalarından başka bir banka kurulmasıydı. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. Bankanın ilk genel müdürü Celal Bayar olurken, banka 2 şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Başlangıç sermayesi 1 milyon TL idi. Bu sermayenin fiilen ödenen 250 bi

n TL'lik bölümü ise bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından karşılanmıştı. İşte bu 250.000 TL’lik para günümüzde hala siyasete meze olmakta ve konuyla ilgili son derece saçma ve gerçekle örtüşmeyen iddialar ortaya atılmaktadır. Peki bu paranın kaynağı ne idi? Nereden gelmişti? O dönemde bu para nereden bulunmuştu. Bu sorunun cevabı yakınlarda değil. Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki Hindistan’da saklı. Açıklayalım;

O yıllarda İngiliz sömürgesi altında olan Hindistan’da ki Hint Müslümanları ve Hindular Kurtuluş savaşı mücadelemize çok yakın ilgi gösterdiler. Hint Müslümanları halifeliğin tehlike altında olmasından dolayı gelişmeleri izlerken Hindular kurtulmak istedikleri sömürge hayatına örnek bir direniş olarak gördüklerinden dolayı yakınen takip ettiler. Takip etmekle kalmadılar komiteler kurarak ortak kongreler düzenlediler. Yapmış oldukları kongreler sonucu yardım kararı alarak kendilerinden olan halktan topladıkları yardımları Anadolu’ya gönderdiler. Toplam tutarı 675.494 TL olan bu paranın miktarı ve ne zaman gönderildiği Cumhurbaşkanlığı Arşivinde bulunan kayıtlarda yazmaktadır. Bu yardım parası Maliye Bakanlığı kayıtlarına ve Hazineye girmemiş, Mustafa Kemal’in emrinde tutulmuş ve Osmanlı Bankası’nda muhafaza edilmiştir.

Mustafa Kemal bu parayı kolay kolay kullanmak istemez ancak taarruz hazırlığı sırasında masraflar çok olunca nihayet bir kısmının kullanılmasına izin verir. Ayrıca taarruz sırasında kaçan Yunan askerleri geçtikleri köyleri yakıp yıktıkları için Mustafa kemal paranın bir kısmının da bu köyler ve köydeki insanlar için kullanılmasını ister.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 1026 defa okunmuştur.