Çanakkale Savaş’ının Nedenleri - Çanakkale Savaş’ının Sebepleri


Çanakkale Savaş’ının Nedenleri - Çanakkale Savaş’ının Sebepleri: İngiltere ve Fransa zor durumda kalan müttefikleri Rusya’ya yardım etmek istiyordu. Osmanlı Devleti, Süveyş Kanalı ve Hindistan yolu üzerine baskı gücüne sahipti. İngiltere, bu baskıyı kırmak ve savaşa girmeyen Balkan devletlerini kendi yanında savaşa sokmak istiyordu. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçmesi gerekiyordu. Yunanistan askeri gücünü emrine alan ve Fransa’yla birlik olan İngiltere, 5 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Osmanlı Devleti de bu devletlere ve Rusya’ya karşı savaşa girdiğini ilan etti. Böylece, fırsat kollayan Almanya da isteğini yerine getirmiş, Osmanlı Devlet’ini kendi yanında Birinci Dünya Savaşı’na sokmuş oldu.

Gelibolu’daki 3. Kolordu ve Müstahkem Mevki Komutanlığı önceden öğrenilen saldırıya karşı gücünü artırmıştı. Çanakkale Boğazı mayınlanmış, kıyılara tabyalar yapılmış; Çanakkale, geçilmesi zor bir geçit haline gelmiştir. Birliklerimiz, eski ve yetersiz araç gereçlerle donatılmış olmasına karşın, askerlerimizin savaşma istekleri oldukça yüksekti. Saldırgan devletlerin ise çok üstün donanmaları vardı. Bu durumda, birkaç gün içinde Boğaz’ı aşıp Marmara denizine ulaşacaklarına inanıyorlardı.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 22038 defa okunmuştur.