19 Mayıs’ın Anlam ve Önemi ile İlgili Öğretmen Konuşması


19 Mayıs’ın Anlam ve Önemi ile İlgili Öğretmen Konuşması: Türk tarihinin önemli dönüm noktalarında biri belki de tek olanı 19 Mayıs 1919 tarihidir. Tarih sayfasından silinmek istenen bir devletin en büyük baş kaldırısı olduğu tarihtir. Dünya savaşında Türk ordusu Çanakkale’de, Arap çöllerinde şehit kanları akıtılıp zaferler kazandı. Hiç istemeden katıldığımız bu savaşta, , beraber savaştığımız devletin yenilmesi sonucu biz de yenik sayıldık. Padişah ve hükümet şartları son derece ağır olan bir antlaşmayı imzalandı. 30 Ekim 1918’de imzalan Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre:

- Çanakale ve İstanbul boğazları açılacak, böylece Karadeniz’e geçiş serbest olacak ve boğazlar itilaf devletlerinin denetimine verilecekti.
- Osmalıların demir yolarından ve ticaret gemilerinden itilaf devletleri yararlancaktı.
- Trablusgarp, Hicaz, Yemen, Suriye, Irak ve Bingazi’ debulunan türk birlikleri itilaf devletleri askerlerine teslim olacaktı.
- İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdi.

Bu anlaşma yurdumuzun parçalanması, paylaşılması anlamına geliyordu. Nitekim itilaf devletleri hiç vakit kaybetmeden işgallere başladı. Padişah ise kendi geleceğinden başka bir şey düşünmüy

or ve olayları akışına yani düşmanların isteğine bırakmıştı. Artık imparatorluk parçalanmış, yüzyıllarce efendilik yapmış Türk ulusunun bağımsızlığı elden gitmak üzeydi. Tüm yurtseverler derin üzüntü duymakta, birbirleriyle dertleşerek kurtuluş çareleri aramakta idi. işte tam bu sırada Çanakkale’de kendini Dünya’ya tanıtan Mustafa Kemal tekrar tarih sahnesine çıkıyordu. Hem de bir daha hiç inmemcesine.

Büyük çabalardan sonra Mustafa Kemal Paşa 30 Nisan 1919 günü Padişah ve hükümetin kararıyla 9. Ordu Müfettişliğine atandı. Ayrıca sivil devlet memurlarına emir verebilme yetkisini de üzerine aldı. Beraber çalışacağı arkadaşlarını kendisi seçti. 16 Mayıs 1919 akşam küçük ve eski bir gemi olan Bandırma Vapuru ile yola çıktılar. Binbir güçlüklerden sonra 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü tan ağırırken Samsun’a ulaştılar. Mustafa Kemal’in Samsun’dan Anadoluya çıkması ile ‘’Ulusal Kurtuluş Hareketi’’ fiilen başlamış oldu. Mustafa Kemal, Türk ulusuna ve Türk gençliğine karşı duyduğu sonsuz güvenle giriştiği bu savaştan zaferle çıktı. Yeni bir Türk Devleti kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün olan 19 Mayıs 1919 ‘da atıldı.

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişip yücelmesi ancak Türk gençliğinin çalışmalarıyla, onların ruh ve fikir atılımlarıyla sağlanabilirdi. Bunun için Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin ve devrimlerin koruması görevini en çok inandığı ve güvendiği Türk gençliğine verdi. Gençliğin bedensel ve ruhsal gelişimlerini Türk ulusuna göstermeleri amaçı ile bir bayram kutlamayı düşündü. 19 Mayıs Türk gençliğine ‘’ Gençlik ve Spor Bayramı’’ olarak armağan etti 1981 yılından sonra bu bayramın adı ‘’ Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ‘’ olarak değiştirildi.

Bu bayrama Atatürk’ü Anma kelimelerinin konmasının nedeni, Ataya doğum gününü soranlara ‘’ Neden 19 Mayıs olmasın? ‘’ cevabını vermesiydi. Bu nedenle 19 Mayıs Atatürk’ün doğum günü olarak kabul edilmiştir. Bu bayramda Ata’mzı her yönüyle değerlendiririz. O’nun yaptıklarını, gösterdiği çağdaş hedefleri anımsarız. Ona laik olduğumuz, kurduğu cumhuriyetin, devrimlerinin yılmaz bekçisi olduğumuzu kanıtlarız.

Kaynak: Belirli Günler ve Haftalar, Özek Yayınları, sayfa 157, Ankara.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 45490 defa okunmuştur.