Atatürk’ün Öğretmene - Öğretmenlere Verdiği Önem


Atatürk’ün Öğretmene - Öğretmenlere Verdiği Önem: Atatürk, bütün hayatı boyunca okulla, öğrenci ve öğretmenle yakından ilgilendi. Uğradığı bütün okullarda dersleri dinler, öğrencilerle konuşur, öğretmenler ile bilgi alış verişinde bulunur, çalışmaları gözlemlerdi. Bu davranışı okula ve öğretmene olan ilgiyi gün geçtikçe daha da artırıyordu. Her yerde, her zaman öğretmenliğin çok yüce bir meslek olduğunu anlatıyor, öğretmene sevgi beslenmesine, saygınlık kazanmasına yardımcı oluyordu. Kurtuluş Savaşı’nın en bunalımlı günlerinde 16 Temmuz 1921 ‘de Ankara ‘ da Maarif Kongresi (Milli Eğitim Şurası) ‘ni toplaması, öğretmene ve eğitime verdiği önemi bir göstergesidir. Atatürk bu kongrenin açılışında yaptığı konuşmada ; “Devlet bünyesinde yüzyıllar boyu derin idari ihmallerin neden olduğu yaraları iyileştirmede verilecek emeklerin en büyüğünü hiç kuşku yok ki, irfan yolunda esirgememiz lazımdır.” diyerek eğitime verdiği önemi vurgulamıştır.

İstiklal Savaşı’nda edindiği izlenimlere dayanarak bu savaşın sonunda “Milletimizi gerçek saadete ulaştıracak irfan ordusudur.” diyerek eğitimli olmanın, bilgi öğrenmenin önemini belitmiştir. Öğretmenlere de çalışmalarında rehber olacak ş

u sözleri ile öğretmenin görevini kısaca özetlemiştir: “Her profesör ve öğretmenin aşılayacağı fikirler, ideal gayelere hizmet edecek şekilde olmalıdır.” O,daha çağdaş toplum olabilmemiz için eğitimin önemine inanıyordu. “Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.” diyerek öğretmenliğin sürekliliğini vurgulamıştır. Bütün bunlardan dolayı Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan1981 yılından itibaren 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Kaynak: İlköğretim ve Ortaokullar için Hazırlanmış Belirli Günler ve Haftalar Kitabı.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 43718 defa okunmuştur.