19 Mayıs – Atatürk Oratoryosu - 1


19 Mayıs – Atatürk Oratoryosu - 1: KORO :

Türküz biz, şimşek gibi alev gibi
Türküz biz, karınca gibi arı gibi
Türküz biz, kartal gibi kurt gibi.
Türküz biz, Alparslan’ın Atatürk'ün neferi

Sunucu 1 :

Biz Tufanı yarattık uyku uyurken batı,
Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı.
Sorsan şöyle diyecek gök denilen şu çatı:
Türk gücü bir yıldırım Türk bilgisi bir deniz

Sunucu 2 :

Delinse yer, çökse gök yansa kül olsa dört yan,
Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.
Yıldırımdan tipiden kasırgadan yılmayan,
Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz....

KORO :

Başladı şanlı tarihimiz Metehan ile
Dünya medeniyet gördü daha o devirde
Nerden geldin sen kutlu kumandan?
Nasıl savaştın öyle hiç yılmadan?
Türkün adını kitaplara yazdırdın
Bu şanlı ordunun temelini attın

Mete :

Ben ki boy boy boylamış Oğuz Kaan
Ben ki soy soy soylamış Metehan
Bilsin cihan ki ben bu cihanın nesindeyim:
Bir idealin muhabbetinin zirvesindeyim.
Dünya denen mezellete dalsın her isteyen;
Ben milletimin şeref taşan efsanesindeyim.
Herkes bir özleyişle yaşar...
Ben de öylece Altaylar'ın ve Tanrıdağ'ın çevresindeyim.
Merdanelikl

e şöyle bakıp da bir dünyaya
Kurulacak Türkiye’nin azim dolu hasretindeyim.

KORO :

Sen yanma bu hasretle Metehan
Gelecek bir gün o beklediğin zaman
Cumhuriyet kurulacak, meclis açılacak
Atatürk'ün adını bütün dünya duyacak

Sunucu 1 :

Avrupa’ya yürüyen bir hakan vardı önde
Arkasında bir ordu ki çelik yüreğiyle
Sen yürü Attila bizim önümüzde
Sen başımızda oldukça bilek bükülmez
Sen başımızda oldukça korku sinmez
Attila :
Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım;
Avrupa’yı fethetmenin zevkini ben tattım.
Galiçte battım ama Roma’dan çıktım
Çağ açtım, çağı kapattım
Ayak izimizi Avrupa ya bıraktım.
Şimdi nerdesiniz EY benim güzel soyum?
Kurdunuz mu? ne haldedir yurdum?

KORO :

Sen yanma bu hasretle ATTİLAHAN
Gelecek bir gün o beklediğin zaman
Cumhuriyet kurulacak, meclis açılacak
Atarürk'ün adını bütün dünya duyacak

Sunucu 2 :

Geliyordu o pırlanta ruhuyla tarih sahnesine
Türkün ışığı bütünleşecek İslamiyet ile
Dedi ki "ben Türküm ve Müslüman’ım
Bundan sonra hizmettir İslam’a maksadım
Abdülkerim Saltuk Buğradır benim adım"

Saltuk Buğra:

Öbür dünya durak olsun da bize
Yürüyelim ey milletim Hakk'ın denizine.
Eğer bu dünya gelmezse dize
Hakk'ın buyruğu vardır savaşalım
Egemenliğimiz için vuruşalım
Hak götürelim, şan alalım
Nerdesiniz Ey benim güzel soyum?
Kurdunuz mu ne haldedir yurdum?

KORO :

Sen yanma bu hasretle EY Saltuk Buğra Han
Gelecek bir gün o beklediğin zaman
Cumhuriyet kurulacak, meclis açılacak
Atarürk'ün adını bütün dünya duyacak.

Sunucu 1 :

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinligi, şehidimin son örtusü.
Işık lşık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selamlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.
Ve girdi Tarihimize Osman gazi
Başlıyordu işte 6 asırlık mazi.

Osman Gazi:

Eğer ki üç kıtaya değmezse bu ayaklar,
Açılır gönlümde dinmez yaralar,
Vasiyetimdir size ey benim güzel soyum
Cihana hükmedecektir Kayı boyum
Yeter ki siz çalışkan olun, cesur olun
Sonra açık olur her daim yolun.

KORO :

Kılıç Arslan öldü sanma, yaşıyor bizde!
Atilla'nın ateşi var içimizde!
Kanije'nin gazileri daha dipdiri!
Sınırdadır Plevne'nin kırk bir askeri!
Edirne'de Şükrü Paşa bekliyor nöbet!
Dumlupınar denen şeyi bilirsin elbet!
Şehitlerden elli milyon bekçisi olan
Aşılmaz bir kayadır bu ebedi vatan

Sunucu 2 :

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor...
Ve bir göğüs nefes almak için
Rüzgâr bekliyor
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye,
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
İşte o geliyor, yıldırım gibi tufan gibi
Yıldım Beyazıt geliyor, şimşek gibi

Yıldırım :

Benki haçlıya boyun eğmeyen yıldırım
Yiğit köylüler! Öğrenin dersinizi:
Kahraman göz kırpmadan düşmana saldırandır.
Vazifeniz: Kanije, Silistire, Pilevne,
Niğbolu, Kosova, Çaldıran'dır.

KORO :

Genç Fatih'in ordusu yine tekbir alınca
Söndürürüz batının Meryem Ana mumunu.
Haritadan sileriz Tuna'ya at salınca
Macarını, Sırb'ını, Bulgar'ını, Rum'unu.

Sunucu 1:

Dağdan aşarak indi Donanma-yı Hümayun
Kalyonları durgun suya yelkenli,
Zincirli Haliç artık azatlı!
Geliyor işte ufukların Sultanı
Geliyor işte Sultan beyaz atlı

Fatih :

Ben ki İstanbul Fatihi 2. Mehmet Han
Maksadım ne mülk idi ne para nede şan,
Tek bir müjdeye mazhar olmak istedim
Peygambere komşu olmak istedim
Şimdi dinleyin sizedir vasiyetim
Cihanı bir Türk yurduna çevirin.

KORO :

Yarın Yavuz dirilip bize buyruk verince
Kızgın kum çöllerini yeni baştan aşarız.
Kanlarımız sebildir; akıtarak hepsini
Belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız

Yavuz Selim:

Mercidabık'ta, Çaldıran'da Otlukbeli'nde
Yürüdük hepimiz O'nun rehberliğinde
Ve getirdim kutsal emanetleri size
Hep ziyaret edin, dua edin diye!
Burada mısınız Ey güzel soyum?
Kurdunuz mu ne haldedir yurdum?

KORO :

Sen yanma bu hasretle SELİMHAN
Gelecek bir gün o beklediğin zaman
Cumhuriyet kurulacak, meclis açılacak
Atarürk'ün adını bütün dünya duyacak

Kanuni :

İşte ben geldim ömrümle, canımla
Hayat kattım düzene kanunlarımla
İşte 3 kıtaya değdi nihayet ayağımız
Vasiyetin yerine geldi padişahımız
Ben ki Muhteşem Sultan Süleyman
Benki bir hizmetkar,aciz bir insan

KORO :

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Sunucu 1 :

Ey onuru alınanlar! Selam sizlere!
Ey rütbesi çalınanlar! Selam sizlere!
Selam size! Üstünüzde bütün bakışlar,
Bir gün olur, tarih sizi elbet alkışlar!
Ve işte geldi Sultan, 4. Murat Han

4. Murat :

Vaktiyle bir Murat varmış derlerse ne hoş
Anılmakla hangi bir ruh olmaz ki sarhoş
Haydi artık dinsin bütün ıstırapların
Ufuklardan sanlı bir gün doğacak yarın
Gönlündeki yaraların kanını dindir...
Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir...

KORO :

Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal
Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır Hakk'a tapan, milletimin istiklal

Sunucu 2 :

Siz rahat uyuyun ey benim güzel ecdadım
İşte karşınızda benim ulu önderim
Onla coştu bu ulu Türk halkı
Onla buldu geleceği yarını
Halkına adadı bütün varını
Yarınlar kuran Kemal Atatürk

Ataürk :

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır
Ama Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen
Türk Cumhuriyetini kollayıp korumaktır,
İşte Cumhuriyet, sizin
İşte Meclis sizin,
Yeter ki, kıymetini bilin
Bu vatan bizimdir böyle biline
Çanakkale’deki boğazı ile
Kadını, yaşlısı, Mehmetçiğiyle,
Cihanda emsali var mı nerede?
O zaman durma hadi sende söyle
Ne mutlu Türküm diyene.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 45122 defa okunmuştur.