29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Atatürk Oratoryosu - 3


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Atatürk Oratoryosu - 3: Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, Cumhuriyetin ve inkılâpların yılmaz bekçileriyiz. Her zaman her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, milletimizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracağımıza namus ve şeref sözü verir kendimizi büyük Türk milletine adarız.

1. Kız Karanfil oylum oylum
2. Kız Geliyor selvi boylum
3. Kız Selvi boylum gelmezse
4. Kız Del’olur benim gönlüm

DELİKANLI:

Del’oldu gönlümüz gelmiyor
Karardı günlerim gülmüyor
Bir al sabaha özlem çekeriz
O güneş başka güneş yükselmiyor

İHTİYAR KADIN:

Bir ömür bilirim karadan kara
Canlar içre canlar uykusuz
Bir dert işlemiş vatanın gönlüne
Gönüller kor kor
Dudaklar susuz

İHTİYAR ADAM:

Dönmüyor feleğin kanadı
Yoruldu durdu kırıldı
Yürek bir al kanat olmak ister
Şöyle aldan al bir kanat
Vursun düşmanın yüzüne
Gözüne dizine
Pişman ediversin bir anda
Ulaştığı için gündüzüne

DELİKANLI:

Bir tokat bir yumruk olmak isterim
İneyim başına sertten sert
Ateşe verilsin yüreği
Çeksin gölgesini üstümden
Bir hilal olarak sonsuzca
Bu yurtta tek başıma


lgemle yaşamak isterim ben

KIZLAR KOROSU:

Karanfil deste gider
Türküdür beste gider
Bir Paşa İstanbul’dan
Samsun’a dosta gider

ERKEKLER KOROSU:

Karanfil oylum oylum
Geliyor levent boylum
Yurt gönüllüm gelmezse
Del’olur benim gönlüm

BİRİNCİ KIZ:

Birleşiverdi özgürlüğü sevmiş
Özgürlüğe özlem dudaklar
Yakın oluverdi Gazi Paşa ile
Vatanıma uzaklar

İKİNCİ KIZ:

Uzaklar dize geldi
Erzurum güze geldi
O büyük tan kaynağı
Sivas’tan bize geldi

ÜÇÜNCÜ KIZ

Sarı zeybek yaslanır
Yağmur yağar ıslanmaz
Bir kez kükreyiverdi mi
Deli gönül uslanmaz

BÜTÜN KORO:

Gazi Paşam Ankara’da
Bir adımla Afyon
Bir selam
Bütün yurt hazır
Bir işaretle
Yürekler bir kuş
Bir sözle
Bütün Anadolu cepheleri doldurmuş

BÜTÜN KORO:

Beş cepheden yaram var
Beş devletle vuruştum
Beş asker oldum bir günde
Daha da olurum beş asker
Ölürüm yeniden can bulurum
Her nereden olursa olsun
Vatan için düşman üstüne
Bir hınç olur doğrulurum

BİRİNCİ KADIN:

Kara günlerim uzaklaşın
Yok olun kara düşüncelerim
İşte vatanın bağrı can olmuş
Dermansız bilinen yürek
Birden bir derman olmuş
Gazi Paşam önümüzde
Gecemizde gündüzümüzde
Vatan bakışlı bir ceylan olmuş

KIZLAR KORO:

Karanfilim tastadır
Yüreciğim hastadır
Bütün sevgilerin yolu
Candan can olan dostadır

ERKEKLER:

Candan can olan Gazi’nin
Bir emriyle vuruldum
Bir kılıç oldum baştan ayağa
Afyon cephesine doğruldum

BİRİNCİ ERKEK:

Ben hazırım Paşam
Ben hazırım Paşam
Yurdun alın yazısını
Süngü olur yazarım Paşam

BİRİNCİ KADIN:

Ben bir al kanadım al
Al hıncını düşmana çal
Vatan uğruna ölem de
Yurdun başında sen kal

DELİKANLI:

Ben yıldırımdan ince
Şimşekten keskinceyim
Emret Paşam emret
Tanlardan da önceyim

KORO:

Karanfilim açılır
Kokusu yurda saçılır
Yar emrederse yar
Yürünmez aslanım uçulur
Uçun yiğitler uçun
Afyon’dan İzmir’i sorun
Kahpe düşman önünde
Bir ateş olup durun

KIZLAR:

Yurdumu alsın öyle mi
Yurdumda kalsın öyle mi
Benim Atamın kederi
Ağuyla gülsün öyle mi

KORO:

Hayır asla duramam
Mustafa Kemal emretmiş
Kimseye akıl soramam

ERKEK KORO:

Bir sel vatanın bağrından
Bir sel vatanın bağrına
Yücelerden yüce bir sel
Çevrildi İzmir yoluna

BİRİNCİ KIZ:

Kara günler karalarda eğlensin
Ak günlerim ellerimden tutuyor
Özgürlüğü emivermiş de ufuklar
Bana benim olan güneşler yaratıyor

ÜÇÜNCÜ KIZ:

İşte İzmir’in Kordon boyu
Yârin yamandır huyu
Düşman ne olduğunu bilmiyor
Öğrenmiş Hanyayı Konya’yı

DÖRDÜNCÜ KIZ:

Çekilin üstümüzden
Türk’e başbuğ geliyor
Vatanın damarlarından
Türk kanı yeniden geliyor

ERKEK KORO:

Karanfilim açılıyor durmadan
Açılıyor saçılıyor durmadan
Al renkler içinde vatanla
Uçuluyor uçuluyor durmadan

KIZLAR KORO:

Karanfil uzar gider
Yaprağın düzer gider
Özgürlük bir can olmuş
Gözlerin süzer gider

KORO:

Gazi Paşam Dünya’ya ferman
O’nun dilekleriyle yoğruldu vatan
Al karanfiller şimdi daha al
Şehit kanlarından
Yurdum sen bensin
Tek dilek sensin
Öyle bir aşk selisin
Akıp tükenmeyesin
Atatürk her işte bir fikir
Atatürk her işte bir adım
Atatürk her işte gür nefes
Atatürk her işte muradım

KIZLAR:

O gösteriyor millet yapıyor
O yapıyor millet yapıyor
O başımızda öyle bir yüce ki
Bütün başarılar O’ndan kopuyor

ERKEK KORO:

Vatanımız O’nunla geniş
O’nunla bayrağımız al
Biz O’nun emekleriyle
Yeşermişiz dal dal

BİRİNCİ KIZ:

Küçüktük elimizden tuttu
Uyandık dizinde uyuttu
Büyüttü yürüttü
Fikirleriyle okuttu

BİRİNCİ ERKEK:

Dallarım yapraksız neyleyim
Görmemeliydim
Atan öldü diyorlar
Duymamalıydım

BİRİNCİ KADIN:

Gözlerim ışıksız neyleyim
Bakmamalıydım
Ey yüce insan senin için
Seni için göz yaşı
Dökmemeliydim

DELİKANLI:

Günüm soldu erken neyleyim
Gülmemeliydim
Atam izinde yas nedir s
Bilmemeliydim

BİRİNCİ KIZ:

Gözyaşım dost oldu neyleyim
Ağlasam çaresiz
Atam yokluğunla yokum
Ölsem çaresiz

KIZ KORO:

Karanfilsin tarçınsın
Felek niçin hırçınsın
Atatürk’le var ol ki
O zaman benim harcımsın

ERKEK KORO:

Karanfil başa döner
Açılır süse döner
Duyunca can acımı
Renk atar yasa döner

KORO:

Karanfil katar oldu
Ayrılık beter oldu
Can varlığım Atatürk
Gözlerimde tüter oldu

BİRİNCİ KIZ:

O’nunla doluyuz her işimizde
Gecemizde gündüzümüzde
Her sabah işe başlarken
Önümüzde ve izimizde

BİRİNCİ ERKEK:

O’nunla doğuyor güneşlerimiz
Nabızlar O’nunla hayatta
Her an içimizde ve dışımızda
O’dur bizi yükselten

İKİNCİ ERKEK:

O’nunla temiz O’nunla gür
O yönetiyor diye ömrümüz ömür
Bayrağımız alnımız gönüllerimiz
O’nun özgürlüğü ile hür.
....

- Okuma Sayısı: Bu yazı 21659 defa okunmuştur.