Atatürk'ün Milliyetçilik İlkesi ile ilgili Sözleri


Atatürk'ün Milliyetçilik İlkesi ile ilgili Sözleri: "Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti; hissi fikri ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir; Milletin evlatlarıdır. Milli mücadelede şahsi hırs değil milli izzeti nefs gerçek saik olmuştur."
Tarih:.../.../....
---------------------------------------------------------------------
"Bize milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperverleriz ki bizimle tetrik-i mesai eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerin icabatını tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz herhalde hodbinane ve mağrurane bir milliyetperverlik değildir."
Tarih:.../.../....
---------------------------------------------------------------------
"Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz. Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiye çalışmalıyız... Çünkü tarihi hadiseler ve müşahedeler insanlar ve milletler arasında hep milliyetin hakim olduğunu göstermiştir."
Tarih:.../.../....
--------------------------------------------------------------

-------
"Harp muharebe hele meydan muharebesi yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir ulusların çarpışmasıdır. Ulusların bütün varlıkları ile bilim ve teknik alandaki seviyeleri ile başarıları ile ahlakları ile kültürleri ile faziletleri ile kısaca göz ile görülür bütün güçleri ve varlıkları ile her türlü araçları ve olanakları ile çarpıştığı bir sınav alanıdır."
Tarih:.../.../....
---------------------------------------------------------------------
"Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur."
Tarih:.../.../....
---------------------------------------------------------------------
“Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir.”
(1930)
---------------------------------------------------------------------
“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlâtları ve hep aynı cevherin damarlarıdır.”
(1932)
---------------------------------------------------------------------
“Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. - Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”
(1923)
---------------------------------------------------------------------
“Ne mutlu Türk'ün diyene..”
Tarih:.../.../....

- Okuma Sayısı: Bu yazı 40211 defa okunmuştur.