Atatürk’ün Bilinmeyen Gizli Kalmış Sözleri - Özdeyişleri


Atatürk’ün Bilinmeyen Gizli Kalmış Sözleri - Özdeyişleri: “Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.''
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Dünya yüzünde, Türk’ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Türkiye bir maymun değildir ve hiç bir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır; o sadece özleşecektir."

(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, y

ksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“İstanbul'da çıkan bir gazeteyi Kaşgar'daki Türk de anlayacaktır
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
-----------------------------------------------------------------------
“Birgün, ressamlar Türk'ün simasını kaybederlerse, yıldırımı alsınlar, yapıversinler."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“"Milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avı olacaklardır."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Türk'lerin yasadıkları her yer misak-ı milli hudutlari içindedir."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Bana, insanlar üstünde bir doğuş yüklemeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük, Türk olarak dünyaya gelmemdir."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı...'Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!' diyelim."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“"Evvela, millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu göstermeliyiz."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“TÜRK çetin işler başarmak için yaratılmıştır!"
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Bir millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her çeşit ilminden, buluşlarından, yükselmelerinden faydalanmalıdır. Fakat unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.
(1923 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Komutan, yaratıcı gücü olan kimse demektir.
(1923 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.
(1923 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.
(1925 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.
(1925 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.
(1930 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Dilin millî ve zengin olması millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin.
(1930 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Türk aydınlarının kendi kendisini bilmemesinden ve başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük olduğunu sanarak, kendini onlardan aşağı görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son vermek için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tanımak ve tanıtmak şarttır."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“"Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Taş kırılır, Tunç erir, ama Türklük ebedidir"
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Eğitim işlerinde behemehal muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu surette olur.
(1922 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
(1925 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Öğrenci her ne yaşta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakılmalı ve öyle muamele edilmelidir.
(1930 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Milliyetin en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.
(1931 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka ulusları öven ve Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım.
(1931 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Bütün insanlar, bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır.
(1930 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.
(1936 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Millî ekonominin temeli tarımdır.
(1937 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyâkat göstermesi gereken adamdır.
(1937 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Bir millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her çeşit ilminden, buluşlarından, yükselmelerinden faydalanmalıdır. Fakat unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.
(1923 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Komutan, yaratıcı gücü olan kimse demektir.
(1923 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.
(1923 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.
(1925 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.
(1925 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.
(1930 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Dilin millî ve zengin olması millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin.
(1930 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Eğitim işlerinde behemehâl muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu surette olur.
(1922 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
(1925 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Milliyetin en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.
(1931 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka ulusları öven ve Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım.
(1931 Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Türk, Türk olduğu için asildir. Çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“ Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. "
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Hayattaki yegâne üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli'yi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
-"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan günestir."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyör, buluyorsanız bunları sadece ve yanlız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“"Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türktü bugün de Türk tür ve sonsuza dek Türk olarak yasayakcaktır."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, millî ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat bunlardan, hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmi araştırmalar da bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Şahsınız için değil fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)
---------------------------------------------------------------------
“Yeni Türk yazısı, Türk'ün yaradılıştan gelen zekâ ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolasan çobanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya çalışmak hepimizin vicdan ve milli haysiyet borcudur."
(…/…/…… Mustafa Kemal ATATÜRK)

- Okuma Sayısı: Bu yazı 101836 defa okunmuştur.