Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi ile ilgili Sözleri


Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi ile ilgili Sözleri : "Demokrasi prensibinin en asri ve mantıki tatbikini temin eden hükümet şekli cumhuriyettir." "Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğru­ya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki, onun adı cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasındaki geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir."
Tarih:.../.../....
---------------------------------------------------------------------
"Cumhuriyet nedir ve sultanlıktan farkı nedir?" "Cumhuriyet fazileti ahlakiyeye müstenit bir idaredir. Cum­huriyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuskâr insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya, tehdide müstenit olduğu için korkak, rezil, zelil, sefil insanlar yetiştirir. Aradaki fark bunlardan ibarettir."
Tarih:.../.../....
---------------------------------------------------------------------
Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
(1924)
---------------------------------------------------------------------
“Türk Milleti'nin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet ilkesidir.”
(1924)
---------------------------------------------------------------------
“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.”
(1933)
---------------------------------------------------------------------
“Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.”
(1925)
---------------------------------------------------------------------
“Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet milllet ve millet hükümettir.”
Tarih:.../.../....

- Okuma Sayısı: Bu yazı 67260 defa okunmuştur.