Atatürk’ün Eğitime Önem Vermesi Sonucu Türk Toplumu Neler Kazandı


Atatürk’ün Eğitime Önem Vermesi Sonucu Türk Toplumu Neler Kazandı: Mustafa Kemal Atatürk her konuda modern bir görüşe sahipti. Böyle bir liderin eğitime önem vermediği düşünülemez. Bütün gelişmiş düşüncelerin bir insanda toplandığı bir örnek oluşturan Mustafa Kemal Atatürk, resmen düşünce, zekâ, akıl, plan ve proje insanıydı. O öncelikle bir milletin ve ülkenin ancak eğitim ile ilerleyeceğini ve çağdaş toplumlar seviyesine çıkacağını çok iyi biliyordu. Zaferin sadece savaşlarla kazanılmadığını, başarının bilim, teknoloji, teknik ve ekonomi ile de kazanılacağını bunun içinde eğitimin şart olduğunu düşünüyordu. Eğitimin milletlerin hayatında ve istikbalinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bilen Atatürk, ulusal savaş dönemlerinde Maarif Kongresini toplamıştır.

Atatürk’ün eğitime önem vermesi sonucu Türk toplumunun neler kazandığına gelince: Atatürk, orduların zaferinin öğretmenlerin zaferine temel olduğunu ve gerçek zaferin ancak ve ancak eğitim ile kazanılacağını savunurdu. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin kurulmasından sonra ulusal eğitim politikasına ağırlık vermiştir. Onun eğitim hakkındaki temel düşüncelerinin en başta kadın ve erkeğin eşit seviyede eğitim alması, daha sonra eğitimin milli olması, e

ğitimde birlik sağlanması, eğitim sistemlerinin bilimin ilkelerine dayanması ve laik olması gibi esaslara dayandığını görmekteyiz.


Atatürk eğitim ve kültür çalışmalarına önem vermesi sonucunda ise birçok devrime imza atmıştır. Bunların başında 1920 yılında Millet Mekteplerinin kurulması gelir, daha sonra 1924 yılında Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi, 1926 yılında Maarif Teşkilatı hakkında kanun, yine aynı yıl içinde medreselerin kapatılması, 1928 yılında Güzel Sanatlarda reform, aynı yıl içinde Harf Devrimi, 1931 yılında Türk Dil ve Tarih Kurumu’nun kurulması ve 1933 yılında üniversite reformunun yapılması eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmaların önde gelenleridir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 9929 defa okunmuştur.