Atatürk’ün Milli Kültür ile İlgili Düşünceleri - Görüşleri


Atatürk’ün Milli Kültür ile İlgili Düşünceleri - Görüşleri: Kültür; milletleri birbirinden ayıran yaşam tarzlarını, karakterlerini millî kimliklerini ortaya koyar. Atatürk, millî kimliğimizin bir parçası olan kültüre önem verilmesini istiyordu. Kendi kimlik ve kültürüne saygı göstermeyen milletlerin başka milletlerden saygı beklemeye hakkı olmadığını belirtiyordu. Atatürk’e göre milletlerin medeniyet yolunda ilerleyebilmeleri; kendi kültür ve millî değerlerine sahip çıkarak geliştirmesi ile mümkün olabilir. Kültürlerini millî değerleriyle geliştiren milletler; millî birlik ve beraberlik duygusu kazanırlar. Millet ve devletleriyle geniş bir aile durumuna gelirler. Tarih boyunca dünyada söz sahibi olabilen devletler; güçlü kültürel değerler üzerinde inşa edilen devletlerdir. Kendi kültürüne sahip çıkmayan milletler ise başka milletlerin sömürgesi durumuna düşmüşlerdir.

Atatürk, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ekonomik kalkınma yanında sosyal ve kültürel anlamdaki kalkınmanın da aynı ölçüde önemli olduğuna işaret ederek bir ulusun onurlu ve haysiyetli bir şekilde varlığını sürdürebilmesinde, bir toplumun millî şuura erişmesinde en büyük payın kültüre ait olduğunu çeşitli vesilelerle ifade etmiştir. Uluslar

n dim dik ayakta kalabilmesi için milli kültürün ne denli önemli olduğunu bilen Atatürk, “Millî şuurun ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.” diyerek millî şuur ile ilgili olarak ne kadar duyarlı ve hassas olduğunu ortaya koymuştur .

Yine Atatürk, kültürel alandaki ve manadaki birliğinin bir milleti millet yapan, onu hayata bağlayan ve de yaşam gücü veren, diğer milletler arasında karakter ve yüksek kişilik kazandıran en önemli unsur olduğunun bilincinde ve idrakindeydi. Bu haseple milli kültürümüz üzerine söylediği şu sözler anlam ve içeriği bakımından dikkate şayandır: “Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel direği olarak temin edeceğiz”. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürüdür.” Bu sözler, Cumhuriyet Türkiye’sinin millî kültüre dayalı ve bağlı olarak yükselip gelişeceğinin en büyük ifadesi olarak dimağlardaki mümtaz yerini almıştır.

Kaynak: Ortaöğretim Kurumları İçin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitabı. S. 87, Ankara, 2011.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 78372 defa okunmuştur.


Musa Arkınyarbay diyor ki:

Atatürk’e göre Türk Ulusu hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır. Bu nedenle Türk Ulusu'nun yönetiminde ve korunmasında ulusal duygu, ulusal kültür en yüksek idealdir. Başkalarının Türk Ulusu'na saygı göstermesi isteniyorsa, önce ulusun kendi kendisine saygılı olması gerekir.