Atatürk'ün Samsun'a Gönderilme Nedeni – Sebebi – Hangi Görevle Gitti


Atatürk'ün Samsun'a Gönderilme Nedeni – Sebebi – Hangi Görevle Gitti: Türk tarihindeki önemli olaylardan biri de Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıdır. Türk Ulusu Birinci Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıkan kötü manzara karşısında yeni kurtuluş reçeteleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıkmış ve “Kurtuluş” yolunu açmak üzere 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinden hemen sonra 16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuru ile Samsun’a gitmek üzere yola çıkmış ve 19 Mayıs 1919’da 9.Ordu Müfettişi sıfatıyla resmi görevli olarak Samsun’a varmıştır. Mustafa Kemal’in hangi gerekçelerle önemli görev ve yetkiler verilerek Samsun’a gönderildiğine gelince:

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Gönderilme Nedeni - Sebebi

Samsun işgalci devler için önemli stratejik noktalardan biriydi. Bu açıdan bakıldığında büyük öneme sahipti. Zira yoları ve bağlantıları ile Karadeniz’den Orta Anadolu’ya doğru açılan en rahat ve en güveni k

apı durumundaydı. Bölgenin bu özelliğini fark eden İngilizler 9 Mart 1919’da Samsun’a askerî bir birlik çıkarmışlardı. Ancak bu duruma tepki gösteren oradaki Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir subay, askerleriyle dağa çıkmış yaşanan bu olay tüm dikkatleri bölgeye çekmişti. Yaşanan bu hadiseler üzerine en büyük emperyalist işgalci konumundaki İngiltere, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin de Türk halkının silâhlandığına dair şikâyetleri üzerine, oluşan bu direniş emarelerini kırmak ve Müslüman Türk halkını susturmak için güvenilir bir Osmanlı subayının olağanüstü yetkilerle donatılarak bu bölgeye gönderilmesine karar verdi. Ve bu kararlarını son Osmanlı Padişahı Vahdettin’e ilettiler. Bunun üzerine Sultan Vahdettin, daha önceki başarıları ile dikkat çekmiş ve bu sayede dünya kamuoyu tarafından tanınmış başarılı komutan Mustafa Kemal’i 9.Ordu Müfettişi olarak bu iş için görevlendirmiştir.
Aslında bu, ülkenin içinde bulunduğu umutsuz durum için üzülen ve bu yüzden ivedilikle bir şeyler yapılması gerektiğine inanan Atatürk’ün uzun zamandan beri beklediği bir şeydi. Hatta bir yolunu bularak derhal Anadolu’ya geçmek istiyordu. Bu gerekçe O’nun için altın değerinde bir fırsattı.

Atatürk beraberindekilerle birlikte16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” vapuruyla Samsun’a varmak üzere Galata rıhtımından ayrılır ve 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun’a ayak basar. Mustafa Kemal, İstanbul’dan başlayarak Samsun’a kadar devam eden yolculuk sırasında görevli bir Osmanlı Subayıydı ve bu gemide resmi subay kıyafetiyle seyahat etmiştir. Ancak uzun süredir beklediği fırsatı elde edip Anadolu’ya geçtikten sonra yayınladığı genelgeler ve yaptığı faaliyetlerle dikkat çektiği için İstanbul’a dönmesi istenilince bu emri yerine getirmeyerek tüm rütbelerini terk ederek görevinden istifa etmiş bundan sonra ömrünü adayacağı milletiyle birlikte hareket etmeye karar vermiştir. Bu yüzden Mustafa Kemal, Samsun’a ayak bastığı günden sadece birkaç gün sonra üniformasını çıkararak sivil kıyafetleri ile halkın karşısına çıkmıştır Artık o, asker değildir ve sivil olarak halkın yanında hareket edecektir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Kitaplar / Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 44075 defa okunmuştur.