Ata da Geçim Sıkıntısı Çekmiş


Ata da Geçim Sıkıntısı Çekmiş: Atatürk'ün Harp Okulu öğrencilik yıllarından itibaren tuttuğu notlar ilk kez gün ışığına çıkıyor. 1904 yılındaki notlarında ekonomik sıkıntıdan yakınan Atatürk, maaşının azlığından şikayet ediyor.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de geçim sıkıntısı çektiği ortaya çıktı. İlk kez Genelkurmay ATASE Başkanlığı tarafından yayınlanacak notlarda, Ata'nın 1904 yılında geçim sıkıntısı çektiği ve maaşının azlığından yakındığı belirtildi.

Genelkurmay ATASE Başkanlığı TSK Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) Genel Sekreteri Dr. Öğ. Kd. Bnb. Zekeriya Türkmen, 5'inci Uluslararası Atatürk Kongresi'nde Atatürk'ün not defterlerini konu alan bir bildiri sundu.Türkmen, Atatürk'ün Harp Okulu öğrencilik yıllarından 1933 yılına kadar tuttuğu 32 not defterinden 23'ünün ATASE Başkanlığı arşivinde, 8'inin Anıtkabir Müzesi arşivinde, 1'inin de Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunduğunu bildirdi. Atatürk'ün her insan gibi duygularını bu defterlerde yazıya döktüğünü belirten Türkmen'in verdiği bilgiye göre, Atatürk 1904 tarihli notlarında ekonomik sıkıntıdan şikayet ediyor.

Harcamalarının aldığı maaştan yüksek olduğunu belirten Atatürk, şimdiye kada

r aldığı-harcadığı paranın hesabını yapamamanın sıkıntısını çektiğini, bundan böyle bu hususa dikkat etmesi gerektiğini anlatıyor. Atatürk, notlarında, masrafların sebeplerinden çok aldığı maaşın azlığı hakkında açıklamada bulunuyor. (AA)

Napolyon Bir Dahiydi

Atatürk, notlarının bir başka bölümünde Fransız devlet adamı Napolyon'la ilgili kısa bir bilgiye yer vererek, Napolyon'u 'bir dahi' olarak tanımlıyor.Askeri, siyasi konuların yanı sıra yaptığı gezilerle ilgili bilgilere de yer veren Atatürk, bir başka defterine ise çok sevdiği Tevfik Fikret'in 'Sis' adlı şiirini not etmiş.

Ruhunu zaman zaman şarkılarla dinlendirmeye çalışan Mustafa Kemal, bir başka defterine hicaz makamındaki bir şarkının, 'Zülfüne dil besteler zülf-i perişanım kadar / Görmedin sayyad-ı dil, alemde müjganım kadar' mısrası ile Suzinak makamındaki bir şarkının 'Gözlerinden kıskanırken bir zaman dildarını / Gel de seyret yarinin bir devre-i idbarını / Bir televvün bak ne hale koydu cim-i zarımı' mısralarını yazmış. Ayrıca Atatürk, Namık Kemal'in bir şiirinin 'Sipihrin bahtını, ikbalini hep pa-yı mal ettim / Hamiyyet mesleğinde terk-i evlad u iyal ettim' şeklindeki iki mısrasını da notlarının arasına eklemiş.

Kaynak: Akşam Gazetesi - 12 Aralık 2003

- Okuma Sayısı: Bu yazı 11263 defa okunmuştur.