Atatürk ün Yazdığı Kitaplar - Atatürk’ün Yazdığı Eserler - İsimleri


Atatürk ün Yazdığı Kitaplar - Atatürk’ün Yazdığı Eserler - İsimleri: Atatürk çok yönlü bir insandır. Onun yalnızca büyük bir komutan, büyük bir devlet adamı olarak tanımak ve tanıtmak yanlış olur. O, eşi az bulunan bir dahidir: Devlet kurucusudur, halk önderidir, siyasetçidir, dil bilimcisidir, araştırmacıdır, incelemecidir, başöğretmendir… Bunların yani sıra güçlü bir yazardır da. Atatürk, öğrencilik yıllarındayken edebiyata ilgi duymuş; düzgün bir Türkçeyle konuşup yazmaya özen göstermiştir. Bu ilgi ve özen, ileriki yıllarda etkili bir kullanıcı olmasını sağladığı gibi yazılardaki sağlam üslubun da kaynağı olmuştur.

Subaylık döneminde görevi gereği askeri konulara ağırlık veren Mustafa Kemal, Alman generali Litszmann (Litsman) ‘ın iki kitabını Türkçeye çevirerek “Takımın Muharebe Talimi (1909)” ve “ Bölüğün Muharebe Talimi (1910)” adlarıyla yayımlanmıştır. “Cumalı Ordugâhı (1909)” adlı kitabını da bu dönemde yazmıştır. 1911 yılında yazdığı “Tabiye Tatbikat Seyahati (Taktik Manevra Gezisi )” ile 1918 yılında yazdığı “Zabit Kumandanla Hasbıhal ( Subay ve Kumandanla Söyleşi )” de askeri alandaki diğer eserleridir.

Atatürk’ün yazarlığı cumhuriyetin ilanı

ndan sonra daha geniş bir boyutta sürmüştür. Ülkenin gelişimine her alanda katkıda bulunan büyük önder, bu kez de liselerde okutulmak üzere hazırlanan “ Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” adlı kitabın önemli bölümlerini yazmıştır. Ayrıca yine liseler için dört ciltlik tarih kitabı hazırlamıştır. Atatürk’ün bir başka eserinde geometri kitabıdır. Atatürk, bu kitabıyla geometriye ait birçok sözcüğün Türkçe karşılıklarını dilimize kazandırmıştır.

Atatürk’ün en güçlü eseri üç ciltten oluşan “Nutuk(1927)” tur. Atatürk, bu eserinde Kurtuluş Savaşı’nın evrelerini ve cumhuriyetin ilk yıllarına ait siyasal olayları belgelere yer vererek anlatmıştır. İlk iki ciltte Samsun’a çıkışıyla ilgili olayları ve sonrasını ele alan Atatürk, eserini “Gençliğe Hitabe” ile bitirmiştir. Üçüncü ciltte de anlattıklarıyla ilgili çeşitli belgelere yer vermiştir. Atatürk ‘ün 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Fıkrasının büyük kongresinde okuduğu bu eser, Türk tarih ve edebiyatı için eşsiz bir kaynaktır. Askerliği, devlet adamlığı kadar kalemi de güçlü olan büyük Atatürk, bu alanda da dünyanın en önde gelen liderlerindedir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 28053 defa okunmuştur.